Navigation

Decisions on revoking of RTV programme broadcasting licences

MEDIA SERVICE PROVIDERS WHOSE LICENSES WERE TERMINATED BEFORE THE TIME OF VALIDITY

 

 

 

PRUŽAOCI MEDIJSKIH USLUGA KOJIMA JE

DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE PRESTALA DA VAŽI PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZDATE

 

 

 

U skladu sa članom 80. stav 1. Zakona o elekonskim medijima imalac dozvole ne može da bude: 1) Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; 2) privredno društvo, ustanova ili drugo pravno lice čija su sredstva u celini ili delom u javnoj svojini, odnosno čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; 3) politička stranka

 

 •  

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

JP RTV Ćuprija, Ćuprija-TV Ćuprija

452/2010-1

 1.  

Radio Obrenovac d.o.o. Obrenovac-Radio Obrenovac

301/2008-2

 1.  

RTV Vrnjačka banja a.d. Vrnjačka banja-Radio Vrnjačka banja

341/2008-2

 1.  

RTV Vrnjačka banja a.d. Vrnjačka banja-TV Vrnjačka banja

159/2008-1

 1.  

Radio Drina d.o.o.-u stečaju, Mali Zvornik-Radio Drina

250/2008-3

 1.  

JP Informativni centar Kosjerić, Kosjerić-Radio Kosjerić

240/2008-1

 1.  

JP Radio Leskovac, Leskovac-Radio Leskovac

444-2010-5

 1.  

Radio Stanica Despotovac d.o.o. Despotovac-Radio Despotovac

220/2008-5

 1.  

JP Radio Lazarevac, Lazarevac-Radio Lazarevac

300/2008-2

 1.  

JP Radio Pirot, Pirot-Radio Pirot

185/2008

 1.  

JP Informativni centar Kikinda, Kikinda-Radio Kikinda

462/2010-1

 1.  

Javno radiodifuzno i TV Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi-Radio Petrovac

327/2008-1

 1.  

Javno radio-difuzno preduzeće Radio Požarevac, Požarevac-Radio Požarevac

466/2010-4

 1.  

JP Radio Sečanj, Sečanj-Radio Sečanj

261/2008-1

 

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Opština Bački Petrovac, Bački Petrovac-Info kanal Bački Petrovac

K41

 1.  

RTV Vrnjačka banja a.d. u stečaju-VRT

K87

 1.  

JP RTV Ćuprija, Ćuprija-TV Ćuprija

K66

 1.  

JP Radio Leskovac, Leskovac-Naša RTVL

K181

 

 

U skladu sa članom 88. stav 1. dozvola se izdaje na period od osam godina. (protek perioda važenja dozvole)

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

JP Radio Zrenjanin, Zrenjanin-Radio Zrenjanin

70/2007-3

 1.  

Radio Sombor a.d. Sombor-Radio Sombor

73/2007-2

 1.  

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i TV preduzeće Reč radnika sa p.o. Aleksinac-TV Alt

78/2008-3

 1.  

Televizija Blace doo, Blace-TV Blace

79/2008-2

 1.  

Ustanova centar kulture bosilegrad, Bosilegrad-TV Bosilegrad

80/2008

 1.  

Javno preduzeće Bela Palanka, Bela Palanka-Radio Bela Palanka

171/2008-3

 1.  

RTV Aldi d.o.o. Preševo-Radio Aldi 95,9

186/2008-3

 1.  

Vizija d.o.o. Novi Pazar-Radio AS Novi Pazar

194/2008-3

 1.  

Beocedip d.o.o. Beograd-Radio Stari Ras

199/2008-3

 1.  

Pek-ton d.o.o. Kučevo-Radio Zvižd

208/2008

 1.  

RTV Sokobanja a.d. Niš-Radio Sokobanja 90,5

211/2008-2

 1.  

Radio 216 d.o.o. Banatsko Karađorđevo-Radio 216

262/2008-2

 1.  

Kulturni centar Opštine Beočin, Beočin-Radio Beočin

266/2008

 1.  

Ustanova za kulturu, obrazovanje i informisanje kulturno informativni centar Mladost, Futog-Radio Futog

267/2008-1

 1.  

Ustanova za kulturu, obrazovanje i informisanje kulturno-informativni centar, Kisač-Radio Kisač

269/2008-1

 1.  

Radio Televizijska ustanova Resava-Svitel d.o.o. Svilajnac-Radio Resava

336/2008-2

 1.  

Radio Lim d.o.o. Priboj-Radio Lim

345/2008-3

 1.  

Informativno-izdavački centar katoličke crkve Radio Marija, Plandište-Radio Marija Banata

370/2008-1

 1.  

Kulturno informativni centar Lukijan Mušicki, Temerin-Radio Temerin

403/2008

 1.  

Informativno-izdavački centar katoličke crkve Radio Marija, Leskovac-Radio Marija Leskovac

182/2008-1

 1.  

Radiodifuzno preduzeće Spektri Jeton Ismali i ortaci o.d. Bujanovac-TV Spektri

406/2009-2

 1.  

JIP Radio televizija Bačka Palanka, Bačka Palanka-TV Bap

415/2009-2

 

 

U skladu sa članom 89. stav 1. tačka 1 Zakona o elektronskim medijima dozvola prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako pružalac medijske usluge u pisanom obliku obavesti Regulatora da više ne namerava da pruža medijsku uslugu

 

 •  

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Broadcasting Media Group d.o.o. Arilje-Play FM radio

501/2012-4

 1.  

Centar za bošnjačke studije CBS, Tutin-Bošnjački radio

202/2008

 1.  

Televizija S d.o.o. Beograd-TV S

409/2009

 1.  

Soko Group d.o.o. Beograd-Radio Sky

398/2008-1

 1.  

Srpska pravoslavna crkva-Eparhija Vranjska, Vranje-Radio Iskon

287/2008-1

 1.  

JP Paraćin, Paraćin-Radio Paraćin

230/2008-1

 1.  

Pek-Ton d.o.o. Kučevo-TV Zvižd

100/2008

 1.  

JP Radio Ćićevac, Ćićevac-Radio Ćićevac

312/2008

 1.  

JP Radio Novi Bečej, Novi Bečej-Radio Novi Bečej

259/2008-1

 1.  

Dom kulture Babušnica, Babušnica-Radio Babušnica

170/2008-1

 1.  

Ruf d.o.o. Petrovac na Mlavi-Radio Kučevo

207/2008-1

 1.  

Jet-Company d.o.o. Kikinda-Radio VK

68/2007-8

 1.  

Jet-Company d.o.o. Kikinda-TV VK

165/2008-9

 1.  

Happy K.televizija d.o.o. Beograd-Happy K.TV

3-2/2006-8

 

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

SZR Nik sistem telekomunikavije Nikola Latić pr, Novi Sad-NB Info kanal

K109

 1.  

Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax

K106

 1.  

Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax junior

K107

 1.  

Obrazovna kulturna ustanova Cnesa, Knjaževac-Info TV Cnesa

K40

 1.  

Kulturno sportski klub, Čajetina-TV Čajetina

K44

 1.  

Advantec group d.o.o. Beograd-High one

K185

 1.  

Euro Alfa Export-import d.o.o. Subotica-TV SU city

K146

 1.  

Udruženje NVO puls, Šilovo-TV Puls

K191

 1.  

RTV Smederevo d.o.o. Smederevo-TV Smederevo

K36

 1.  

Udruženje Zelena televizija, Kraljevo-Media TV

K114

 1.  

JP TV Ljig-u likvidaciji, Ljig-TV Ljig

K152

 1.  

Art marketing TV d.o.o. Beograd-Art kanal

K145

 1.  

B92 a.d. Beograd-B92 info

K1

 1.  

RTV Majdanpek d.o.o. Majdanpek-TV Majndapek

K101

 

 

U skladu sa članom 89. stav 1. tačka 4 Zakona o elektronskim medijima dozvola prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako je pružalac medijske usluge, prekinuo pružanje medijske usluge u trajanju dužem od 30 dana neprekidno ili 60 dana sa prekidima u toku kalendarske godine, osim ako je do prekida došlo zbog više sile

 

 •  

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Gružamedija d.o.o. Knić-Radio Gruža 95,4

458/2010-2

 1.  

RTV Mladenovac d.o.o. Mladenovac-Radio Mladenovac

213/2008-3

 1.  

TV Metropolis d.o.o. Beograd-M Moja TV

15/2006-9

 1.  

Akcionarsko društvo Timočka televizija i radio, Zaječar-Timočka TV

40/2007-10

 1.  

JIP RTV Bačka Palanka, Bačka Palanka-Radio Bap 95,1

377-1/2008-2

 1.  

RTV Caričin grad doo, Lebane-TV Caričin grad

519/2014-1

 1.  

Fondacija Mozaik za razvoj kulture i negovanja tradicije Mađara u dijspori na teritoriji AP Vojvodine, Novi Sad-TV Mozaik

166-2/2008-6

 

 

 
 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

RTV Radio Sreće d.o.o. Sombor-TV Sreće

K32/1

 1.  

MHC Televizija d.o.o. Beograd-MHC TV

K(I)43/2

 1.  

Centar za informisanje Novi Kneževac d.o.o. Novi Kneževac-Cink info

K123

 1.  

Udruženje Naša Župa, Aleksandrovac-Naša TV Župa

K126

 1.  

RTV Avax d.o.o. Lazarevac-u likvidaciji-RTV Avax

K97

 

 

U skladu sa članom 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima dozvola prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako pružalac ni u naknadnom primerenom roku ne izmiri obavezu plaćanja naknade za pružanje medijske usluge

 

 •  

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Lady Lena d.o.o. Žitorađa-Radio Ad Herccullem

290/2008-2

 1.  

Reka Nova Jasenica d.o.o. Smederevska Palanka-Radio Nova Jasenica

440/2009

 1.  

Spektar eksport i marketing d.o.o. Sombor-TV Spektar

168/2008-4

 1.  

JP Vrbas, Vrbas-TV Bačka

144/2008-2

 1.  

JP Vrbas, Vrbas-Radio Vrbas

75/2007-3

 1.  

Mreža 3 d.o.o. Beograd-Mreža 3

513/2013-3

 1.  

Mreža 3 d.o.o. Beograd-TV kanal 3

512/2013-3

 1.  

Radio televizija Sokobanja a.d. Niš-TV Soko

104/2008-3

 1.  

RTV Caričin grad d.o.o. Beograd-Radio Caričin grad

503/2012

 1.  

Radio Đerdap a.d. Kladovo-Radio Đerdap

291/2008-1

 1.  

RTV-Panonija d.o.o. Novi Sad-TV Panonija

53/2007-10

 1.  

Timočka televizija i radio a.d. Zaječar-Timočki radio

60/2007-8

 

 

R.br

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Mcboxs d.o.o. Novi Sad-Music Box TV

K129

 1.  

Timočka televizija i radio a.d. Zaječar-Best Music

K147

 1.  

Timočka televizija i radio a.d. Zaječar-Timočka TV

K59-1

 1.  

Božidar Ivković pr, Studio za proizvodnju i distibuciju radio i TV pograma laki stres-TV Laki

K112

 1.  

Radio televizija Četiri S d.o.o. Bojnik-TV S

K60

 1.  

Cvijeta Jovanović pr agencija za proizvodnju i emitovanje radijskog i televizijskog programa Zenit, Kula-TV Kula

K115-1

 

 

U skladu sa članom 89. stav 2. Zakona o elektronskim medijima izdata dozvola prestaje da važi prestankom fizičkog ili pravnog lica koje je imalac dozvole

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Radio 019 Ivan Matić pr, Negotin-Radio 019

294/2008-9

 1.  

Dušanka Milošević preduzetnik, radio i televizijske aktivnosti Glas Pčinje, Trgovište- Radio Duga M

497/2011

 

 

R.br

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Impe Pastor PR agencija za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa Tisa, Bečej-Tisa info kanal

K183

 

 

U skladu sa članom 99. Zakona o elektronskim medijima dozvola prestaje da važi ukoliko regulatorno telo nadležno za oblast elektronskih komunikacija, odnosno operator multipleksa povuče obrazac za korišćenje radio frekvencije odnosno raskine ugovor

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac-Radio Victoria

374/2008-2

 1.  

RTV Dević plus d.o.o. Smederevska Palanka-TV Dević

410/2009-1

 1.  

Idi Ninčić d.o.o. Prijepolje-Radio Idi

498/2011

 

 

U skladu sa članom 61. stav 1. tačka 1) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako emiter u pisanoj formi obavesti Agenciju da više ne namerava da emituje program

 

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

RTV M d.o.o. Sremska Mitrovica-RTV M

142/2008

 1.  

Arnovljev Slobodan i ortak Novi Kneževac-Radio City NK

368/2008

 1.  

JP Radio televizija Kragujevac-TV Kragujevac

154/2008

 1.  

Podrinje a.d. Loznica-TV Podrinje

163/2008

 1.  

JP Radio Leskovac, Leskovac-Radio Leskovac

180/2008

 1.  

RTV 5 d.o.o. Niš-TV 5

90/2008

 1.  

Media System d.o.o. Pojate-Top radio

332/2008

 1.  

Akcionarsko društvo radio-televizija Krajina, Negotin-TV Krajina

103/2008

 1.  

JP Radio televizija Kragujevac, Kragujevac-Radio Kragujevac

319/2008

 1.  

JP Radio Požarevac, Požarevac-Radio Požarevac

330/2008

 1.  

Radio televizija Pahuljica d.o.o. Zlatibor-TV Pahuljica

125/2008

 1.  

Gedža-Petrol d.o.o, Negotin-Radio 501

209/2008

 1.  

Radio televizija Stankom d.o.o, Beograd-TV Stankom

105/2008

 1.  

Radio televizija Četiri S d.o.o. Bojnik-Radio 4 S

173/2008-1

 1.  

Mostinfo d.o.o. Kuršumlija-TV Most info

84/2008

 1.  

Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje-Radio Mostnet

284/2008

 1.  

Udruženje građana Razum, Niš-TV Oxygen

447/2010

 1.  

Radio Prick Dragan Mitkić preduzetnik. Gredlica-Radio Prik

177/2008-1

 1.  

Televizija Pravoslavne eparhije žičke Logos, Trstenik-Radio Logos

339/2008

 1.  

D.o.o.Istok company, Salaš-Televizija Istok

106/2008-2

 1.  

Links d.o.o. Prijepolje-Radio 033

346/2008-1

 1.  

JP Radio i televizija Trstenik sa p.o. Trstenik-TV Trstenik

436/2009-3

 

 

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Folk disk d.o.o. Salaš-Folk disk TV

K68

 1.  

TV Čačak" a.d. Čačak u stečaju-TV Čačak

K65

 1.  

Televizija BGD d.o.o. Beograd-TV BGD

K95

 1.  

HDV d.o.o. Novi Sad-HD Music

K99

 1.  

Naxi d.o.o. Novi Beograd-Naxi radio

K128

 1.  

Studio Moderna d.o.o. Novi Sad-Top shop TV

K5

 1.  

Sat DM plus TV d.o.o. Požarevac-DM SAT

K20

 1.  

Radio Omega d.o.o. Bačka Topola-TV Media System

K30

 1.  

Strujini TV Kanal D d.o.o. Beograd-TV Kanal D

K2

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 2

K130

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink&Roll

K169

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 3

K154

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 2

K155

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 3

K170

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action

K116

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Extra

K131

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Family

K16

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Fashion

K135

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Films

K17

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk 2

K171

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk

K132

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Live

K137

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 2

K164

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 3

K165

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies

K18

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 2

K148

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 3

K166

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Nostalgie

K136

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Plus

K133

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Premium

K150

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Reality

K149

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Soap

K172

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink World

K134

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Zabava

K138

 1.  

Impres d.o.o. Bačka Topola-TV Trend

K45

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Kids

K15

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music

K14

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Bravo Music

K159

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Comedy

K156

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Grand 1

K158

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 4

K157

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 5

K161

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Western

K163

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pinkpedija

K160

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Horor

K162

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Classic

K167

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Style

K168

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica

K173

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 2

K174

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 3

K175

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 4

K176

 1.  

TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-IQS Life

K108

 1.  

Televizija S d.o.o. Beograd-TV S

K81

 

 

U skladu sa članom 61. stav 1. tačka 3) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija, u skladu sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuje oblast telekomunikacija, poništi izdatu dozvolu za radiodifuznu stanicu zbog nastupanja nekog od razloga predviđenih tim zakonom

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

JP Štampa, radio i film-u likvidaciji, Bor-Radio Bor

61/2007-2

 1.  

Karlovačka radiotelevizija d.o.o. Sremski Karlovci-Karlovački radio

273/2008

 1.  

Eparhija bačka Srpske pravoslavne crkve, Novi Sad-Televizija Beseda

139/2008-1

 1.  

Televizija pravoslavne Eparhije Žičke Logos, Trstenik-TV Logos

158/2008-1

 1.  

Mipos d.o.o. Beograd-MIP Radio

22/2006-3

 1.  

Bubonja Junior d.o.o. Ljig-Bubonja radio

426/2009

 1.  

Saldo Lidija Stanković preduzetnik, Niš-Radio Saldo

439/2009-1

 

 

U skladu sa članom 61. stav 1. tačka 4) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako emiter nije započeo emitovanje programa u propisanom roku

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Radio Dunavac Dragiša Živanović preduzetnik, Golubac-Radio Dunavac

1812/09

 1.  

Delta Media d.o.o. Pančevo-Antena radio

913/08

 1.  

Akcionarsko društvo radio-televizija Krajina, Negotin-TV Krajina

1728/09

 

 

U skladu sa članom 61. stav 1. tačka 6) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koji je izdata ako je emiter bez opravdanog razloga, prekinuo emitovanje programa u trajanju dužem od 30 dana ili 60 dana sa prekidima u toku kalendarske godine

 

R.br

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

TV-Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum

K83/1

 

 

U skladu sa članom 61 .stav 1. tačka 8) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako emiter nepoštuje uslove predviđene dozvolom za emitovanje programa

 

R.br

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

MHC Televizija d.o.o, Beograd-MHC TV

K43/1-1

 

 

U skladu sa članom 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji dozvola za emitovanje programa prestaje da važi i pre isteka vremena na koje je izdata ako emiter, i pored izrečene opomene u pisanoj formi, ne izmiri obavezu plaćanja naknade za dozvolu za emitovanje programa

 

R.br

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-TV Plus

16/2006

 1.  

Regionalni TV centar Subotica d.o.o. Subotica-TV Super

11/2006-1

 1.  

Fijens d.o.o. Novi Sad-ogranak TV Jesenjin, Novi Sad-TV Jesenjin

55/2007

 1.  

SOS kanal d.o.o. Beograd-TV SOS

14/2006-1

 1.  

Art Television-kanal kulture d.o.o. Beograd-TV Art

12/2006

 1.  

Perica d.o.o. eksport-import, Jagodina-TV K-21

114/2008

 1.  

Multimedijalni internet centar do.o. Valjevo-TV Marš

130/2008

 1.  

Media NS d.o.o. Novi Sad-TV NS Plus

137/2008

 1.  

Lastavica d.o.o. Kruševac-TV Lastavica

118/2008

 1.  

Brazda Group d.o.o, Novi Sad-TV Hypo

141/2008

 1.  

Radio televizija VG-4 d.o.o. Knjaževac-TV VG- 4

99/2008

 1.  

Eminent d.o.o. Ljubovija-TV Ljubovija

128/2008

 1.  

Tanuki d.o.o. Pirot-TV Tanuki

92/2008

 1.  

Panovizija d.o.o, Vršac-TV Panovizija

135/2008-1

 1.  

Fast radio d.o.o. Niš-Fast radio

282/2008

 1.  

Radio-televizija Krajina a.d. Negotin-Radio Krajina

145/2008

 1.  

Belpos d.o.o. Vladimirci-TV Alkanik

147/2008

 1.  

Radio televizija Valjevo Kronik d.o.o. Valjevo-TV Cronic

164/2008

 1.  

Radio Pozitiv d.o.o. Jagodina-Radio Pozitiv

224/2008

 1.  

Radio televizija Jasenica a.d. Smederevska Palanka-Radio Jasenica

231/2008-1

 1.  

Radio televizija VG-4 d.o.o. Knjaževac-Radio VG- 4

292/2008

 1.  

K.T.L d.o.o. Loznica-TV KTL

162/2008

 1.  

Enter game group-u stečaju d.o.o. Beograd-TV Enter

13/2006-2

 1.  

Top 3 d.o.o. Prokuplje-TV Top 3

405/2009

 1.  

Protokol d.o.o. Leskovac-TV Protokol K-1

449/2010

 1.  

Televizija Jerina o.d. Smederevo-TV Jerina

437/2009

 1.  

Radio televizija 34M d.o.o. Kragujevac-TV In

155/2008

 1.  

Jabučje d.o.o. Ljubovija-Radio Tup Tup

247/2008

 1.  

Televizija Evropa d.o.o. Ćuprija-TV Evropa

453/2010

 
 1.  

Petkan kan d.o.o. Petrovac na Mlavi-Radio Kan

404/2008

 1.  

Nezavisna televizija TV 017 d.o.o. Vranje-TV 017

96/2008

 1.  

TV Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum

451/2010-1

 1.  

Televizija Grm d.o.o. Gornji Milanovac-TV Grm

113/2008-1

 1.  

RTV 5 d.o.o. Niš-Radio Petica

280/2008-2

 1.  

Radio Opanak d.o.o. Mionica-Radio Opanak

251/2008

 1.  

RTV M plus d.o.o. Mladenovac-Radio M plus

214/2008

 1.  

RTV 5 d.o.o. Niš-TV 5

441/2010-1

 1.  

Alfa produkcija d.o.o. Užice-TV Alfa

127/2008

 1.  

TV Čačak a.d. Čačak-TV Čačak

47/2007-2

 1.  

Top FM team 013 d.o.o. Plandište-Radio 013 FM

371/2008

 1.  

TV Avala d.o.o. Beograd-TV Avala

1/2006-9

 1.  

Vinex levački grozd, d.o.o. Rekovac-Radio Vinex

471/2011

 1.  

Radio televizija Zona d.o.o, Niš-TV Zona

36/2007-1

 1.  

Banker d.o.o. Niš-TV Banker

88/2008

 1.  

Tanuki d.o.o. Pirot-Radio Tanuki

183/2008-2

 1.  

Fijens d.o.o. u stečaju, Novi Sad-Radio Jesenjin

390/2008

 1.  

Studio d.o.o. Leskovac-TV Studio

448/2010

 1.  

Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-u stečaju-RadioFokus

9/2006-2

 1.  

Spektar plus o.d. Trgovište-Radio Trgovište

286/2008

 1.  

Radio Galeb d.o.o. Veliko Gradište-Radio Galeb

295/2008-1

 1.  

FreeRadio Link d.o.o. Niš-Radio 95,6

278/2008

 1.  

RTV Mladenovac d.o.o. Mladenovac-TV Mladenovac

152/2008-2

 1.  

Lewis taxi d.o.o. Čačak-Radio Truba

499/2012

 

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Palma LTD d.o.o. Beograd-TV Palma

K7

 1.  

Top Music Media d.o.o. Veliki Radinci-Top Music

K22

 1.  

Pavlović SJ d.o.o. Krepoljin-TV AS

K12

 1.  

RED 9 d.o.o. Subotica-TV Red 9

K38

 1.  

Antena Sat-Vršac d.o.o. Vršac-TV Antena Sat

K113

 1.  

Radio televizija Zona d.o.o. Niš-TV Zona

K55

 1.  

MTS-Moja TV stanica d.o.o. Beograd-TV MTS

K39

 1.  

Televizija Club Inn d.o.o. Požarevac-TV 012

K96

 1.  

Resava-Svitel d.o.o. Svilajnac-TV SVI-TEL

K9

 1.  

Radio televizija Fleš d.o.o. Aranđelovac-TV Fleš

K28

 1.  

Radio televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o. Kraljevo-TV Kraljevo

K75

 1.  

Nezavisna TV 017 d.o.o. Vranje-TV 017

K61

 1.  

Klisura produkcija d.o.o. Grdelica-TV Klisura

K74

 1.  

Unija Plus d.o.o. Apatin-TV 025 Info

K98

 

 

U skladu sa članom 41. stav 1. Zakona o radiodifuziji prestaje da važi dozvola za emitovanje programa zbog prestanka postojanja pravnog lica

 

 •  

Pružalac medijske usluge putem javnog konkursa

Broj dozvole

 1.  

City radio d.o.o. Beograd-City radio

29/2006-1

 1.  

Op-top Ilić Tomislav i drugi o.d. Topola-Radio Op-top

233/2008

 1.  

Idealle Team d.o.o. Lebane-Radio Idealle Team

178/2008

 1.  

Idealle Team d.o.o. Lebane-TV Ideal

86/2008

 1.  

Jedinstvo a.d. Novi Pazar-TV Jedinstvo

39/2007-2

 1.  

Luks d.o.o. Smederevo-Radio Luks

334/2008

 1.  

Gorlat d.o.o. Novi Pazar-Radio Mozaik

195/2008-2

 1.  

Elektrometal-elektronic d.o.o. Knjaževac-Radio EM

431/2009

 1.  

R-24 d.o.o. Beograd-TV 24

408/2009

 1.  

Lastavica d.o.o. Kruševac-Radio Lastavica

325/2008-1

 1.  

Radio Džoker d.o.o. Velika Plana-Radio Joker

422/2009-1

 

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

Art Television-kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o.-u stečaju, Beograd-ART TV

K6

 1.  

Agencija za propagandu Tisa-Info kanal Pastor Laslo preduzetnik, Bečej-Tisa Info Kanal

K23

 

 

U skladu sa članom 40 Zakona o radiofifuziji

 

 •  

Pružalac medijske usluge na zahtev

Broj dozvole

 1.  

YU Eco d.o.o. Subotica-TV YU Eco

K89