Navigacija

Izbori 2016. Prijave i postupanja Saveta

Regulatornom telu za elektronske medije, u dosadašnjem toku predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2016. godine, podnete su sledeće prijave:

1. Dana 23.03.2016. godine Odbornička grupa Zajedno za Šumadiju SG Kragujevca podnela je prijavu protiv RTV Kragujevac zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti političkih stranaka u programu tog PMU.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa. Budući da PMU nije dostavio snimak emisije koja je predmet prijave, upućen mu je novi dopis za dostavu snimka.
Pružalac medijske usluge postupio je po nalogu.
Služba za nadzor i analizu je uradila izveštaj. Savet je razmatrao prijavu i izveštaj i doneo odluku da se prijava odbije kao neosnovana. Urađen je pismeni otpravak odluke.

2. Dana 25.03.2016. i 28.03.2016. godine, Danko Manojlović podneo je prijavu protiv TV KCN 1 zbog, kako se navodi u prijavama, pojavljivanja voditelja koji je kandidat na izbornoj listi.
Nakon provere navoda iz prijave, od strane Službe za nadzor i analizu programa emitera, Savet Regulatora je u skraćenom postupku dopisom ukazao PMU na njegove obaveze i istovremeno naložio da ne emituje emisije u kojima se kao voditelji pojavljuju kandidati na izbornim listama.
Pružalac medijske usluge je postupio po nalogu Regulatora, čime su otklonjene okolnosti za dalje postupanje. Program ovog PMU i dalje je u nadzoru.

3. Dana 29.03.2016. godine Demokratska stranka podnela je prijavu protiv svih PMU kojima je izdata dozvola za područje cele republike zbog, kako je navedeno u prijavi, neravnomerne zastupljenosti lista koje učestvuju na izborima. Pored toga u prijavi je posebno navedena emisija „Izborna reč“ emitovana na TV Pink.
Podneta prijava zahteva analizu programa svih PMU koji emituju program na području cele republike u toku predizborne kampanje te je izrada izveštaja od strane Službe za nadzor i analizu programa emitera u toku.
U pogledu posebnog dela prijave u vezi sa emisijom „Izborna reč“ emitovanoj na TV Pink, od strane Službe za nadzor i analizu urađen je izveštaj. Urađen je pismeni otpravak odluke.

4. Dana 30.03.2016. godine podneta je anonimna prijava na program TV Melos – Kraljevo zbog, kako se navodi u prijavi, neobeležavanja predizbornog programa.U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa.
Pružalac medijske usluge je dostavio snimak traženog programa i Služba za nadzor i analizu je uradila izveštaj. Savet Regulatora je u skraćenom postupku dopisom ukazao PMU na njegove obaveze i istovremeno naložio da ne emituje emisije u kojima se kao voditelji pojavljuju kandidati na izbornim listama.
Pružalac medijske usluge je postupio po nalogu Regulatora, čime su otklonjene okolnosti za dalje postupanje. Program ovog PMU i dalje je u nadzoru.

5. Na osnovu obaveštenja da TV Most iz Novog Sada emituje emisije u kojima je voditelj Vladimir Đukanović koji se nalazi na jednoj od izbornih lista, dana 11.04.2016. godine, Služba za nadzor i analizu kontaktirala je sa glavnim i odgovornim urednikom Draganom Đukanovićem i ukazala mu da time čine prekršaj čl. 5 stava 4 Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje.
Služba je dobila uveravanje da je emisija koju je vodio Vladimir Đukanović skinuta sa programa čim je uredništvo bilo obavešteno da se pomenuti voditelj nalazi na izbornoj listi kao kandidat čime su otklonjene okolnosti za dalje postupanje.

6. Dana 12.04.2016. godine, novinarka Istinomera podnela je prijavu protiv TV Prva zbog, kako se navodi, pojavljivanja počasnog predsednika SPS, Milutina Mrkonjića u zabavnom programu Tvoje lice zvuči poznato.
Služba za nadzor i analizu Regulatora u vezi sa istim programskim sadržajem postupila je po službenoj dužnosti, o čemu je pismeno obavestila podnosioca prijave: „.....dana 11.04.2016. godine, u prepodnevnim satima, pozvano je odgovorno lice u TV Prva i ukazano na to da pojavljivanje pojedinaca koji se nalaze na potvrđenoj predizbornoj listi kandidata, u programu pružaoca medijskih usluga, predstavlja povredu člana 5 stava 4 Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje. Dobijeno je uveravanje da će sva lica odgovorna za program TV Prva posvetiti najveću moguću pažnju da se ovakav propust više ne ponovi“. Program ovog PMU je u stalnom nadzoru. 

7. Dana 13.04.2016. godine Srpski pokret „Dveri“ podneo je, posredstvom punomoćnika Vladimira R. Matića, prijavu protiv TV Pink zbog, kako je navedeno u prijavi, diskriminacije u predizbornoj kampanji.
U postupanju po prijavi, zbog nedostataka u navedenim podacima, prijava je poslata na uređenje.
Dana 19.04.2016. godine podnosilac je dostavio uređenu prijavu na osnovu naloga stručne službe REM-a.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka kojom se odbija prijava u delu koji se odnosi na neravnomernu zastupljenost predizbornih lista u programu.
Pokrenut je postupak izricanja mera protiv PMU Preduzeće za informisanje i marketing Pink Internacional Company Društvo sa ograničenom odgovornošću - TV Pink zbog povrede člana 4 stav 1 i 2 Pravilnika o obavezama PMU tokom predizborne kampanje (Predizborni program mora biti odvojen zvukom i slikom - najavna i odjavna špica - od ostatka programa; predizborni program tokom celog trajanja mora biti jasno označen tekstualnim obaveštenjem).

8. Dana 13.04.2016. godine Srpski pokret „Dveri“ podneo je, posredstvom punomoćnika Vladimira R. Matića, prijavu protiv TV Prva zbog, kako je navedeno u prijavi, diskriminacije u predizbornoj kampanji.
U postupanju po prijavi, zbog nedostataka u navedenim podacima, prijava je poslata na uređenje.
Dana 19.04.2016. godine podnosilac je dostavio uređenu prijavu na osnovu naloga stručne službe REM-a.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka kojom se odbija prijava kao neosnovana.

9. Dana 14.04.2016. godine Služba za nadzor i analizu Regulatornog tela za elektronske medije dobila je informaciju da je u programu PMU Naxi Radio gostovala ministarka Zorana Mihajlović.
U postupanju po službenoj dužnosti odmah je zatražen snimak programa koji je po nalogu i dostavljen. 
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka da nema mesta pokretanju postupka. Upućen je dopis PMU u kome je ukazano na potrebu poštovanja medijske regulative.

10. Povodom natpisa u štampi u vezi sa gostovanjem ministra sporta i omladine u informativno-zabavnoj emisiji "150 minuta" na programu PMU TV Prva, Služba za nadzor i analizu pregledala je snimak emitovane emisije.
Služba je utvrdila da je ministar Udovičić u emisiji gostovao 14.04.2016. godine, od 15:42:05 do 15:48:50 časova, a da je povod za razgovor bilo održavanje Beogradskog maratona (16.04.2016. godine). Osim o maratonu, razgovor u studiju vođen je i o aktivnostima ministarstva na popularisanju sporta među decom i primeni Zakona o sportu. Služba je utvrdila da se ministar Udovičić ne nalazi na listi kandidata zbog čega je zaključeno da ne postoji osnov za vođenje postupka za izricanje mera.

11. Dana 15.04.2016. godine podneta je prijava protiv TV 025 Info iz Apatina, zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti učesnika predizborne kampanje.U postupanju po prijavi, Služba za nadzor i analizu je uputila nalog za dostavu snimka i izjašnjenje.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka kojom se prijava odbija kao neosnovana.

12. Dana 30.03.2016. godine (07-974/16), 01.04.2016. godine (07-986/16), 18.04.2016. godine (07-1186/16) i 22.04.2016. godine (07-1188/1607-1187/1607-1192/1607-1193/16) podnete su prijave protiv RTV Homolje – Žagubica, zbog, kako se navodi u prijavama, promovisanja predsednika opštine, neravnomerne zastupljenosti lista koje učestvuju na izborima i kršenja predizborne tišine.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, donet je zaključak o spajanju i pokrenut je postupak izricanja mera zbog nedostavljanja snimka protiv PMU RTV Homolje.
Savet je na sednici održanoj 14.09.2016. godine godine izrekao meru opomene pružaocu medijske usluge TV Homolje zbog povrede člana 24. i 47. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i člana 69. Zakona o javnom informisanju i medijima.

13. Dana 18.04.2016. godine Branimir Stojančić podneo je prijavu protiv TV Vranjska plus, zbog, kako se navodi u prijavi, prikrivenog izbornog programa u okviru informativnog programa.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa. Na sednici Saveta održanoj 17.06.2016. godine doneta je odluka da nema mesta pokretanju postupka za izricanje mera.

14. Dana 22.04.2016. godine NUNS je podneo prijavu protiv TV Prva povodom emitovanja emisije „Ko je Aleksandar Vučić“.
Pre podnošenja prijave, dana 21.04.2016. godine, postupajući po službenoj dužnosti, Služba za nadzor i analizu sačinila je izveštaj povodom emitovanja programskog sadržaja „Ko je Aleksandar Vučić“ na TV Prva. 
Podneta prijava NUNS-a u već pokrenutom postupku smatraće se kao obaveštenje.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka o pokretanju postupka izricanja mera. 
Savet je na sednici održanoj 14.09.2016. godine doneo odluku da nema mesta pokretanju postupka.

15. Dana 22.04.2016. godine Dragi Damnjanović podneo je prijavu protiv RTV Homolje – Žagubica, zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja predizborne tišine.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, donet je zaključak o spajanju i pokrenut je postupak izricanja mera zbog nedostavljanja snimka protiv PMU RTV Homolje.

16. Dana 22.04.2016. godine Jedinstvena Srbija je podnela prijavu protiv RTV Homolje – Žagubica zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja predizborne tišine.
Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, donet je zaključak o spajanju i pokrenut je postupak izricanja mera zbog nedostavljanja snimka protiv PMU RTV Homolje.

17. Dana 25.04.2016. godine Izborni štab Nove Srbije iz Čačka podneo je prijavu protiv TV Galaksije, zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja predizborne tišine.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa i izjašnjenje na navode iz prijave. Na sednici Saveta održanoj 17.06.2016. godine doneta je odluka kojom se odbija prijava Nove Srbije u vezi sa programskim sadržajem PMU TV Galaksija zbog nepoštovanja pravila o predizbornoj tišini, kao neosnovana.

18. Dana 25.04.2016. godine Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka podnela je prijavu protiv Radio televizije Novi Pazar, zbog, kako se navodi u prijavi, postupanja u suprotnosti sa odredbama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i neravnomerne zastupljenosti lista koje učestvuju na izborima.

19. Dana 25.04.2016. godine Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka podnela je prijavu protiv Radio televizije Novi Pazar, zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja predizborne tišine.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa i izjašnjenje na navode iz prijave. Na sednici Saveta održanoj 17.06.2016. godine doneta je odluka kojom je odbijena prijava Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, u vezi sa programskim sadržajem PMU TV Novi Pazar zbog nepoštovanja pravila o predizbornoj tišini, kao neosnovana.

20. Dana 04.05.2016. godine Novosadska novinarska škola podnela je prijavu protiv TV Bečej, zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti i tretiranja učesnika u izbornoj kampanji.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa i izjašnjenje na navode iz prijave.

21. Dana 04.05.2016. godine Novosadska novinarska škola podnela je prijavu protiv TV Zona plus iz Niša, zbog, kako se navodi u prijavi, neravnomerne zastupljenosti i tretiranja učesnika u izbornoj kampanji.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa i izjašnjenje na navode iz prijave. Na sednici Saveta održanoj 17.06.2016. godine doneta je odluka da nema mesta pokretanju postupka za izricanje mera.

22. Dana 04.05.2016. godine advokat Vladimir R.Matić podneo je prijavu protiv Radio televizije Kopernikus, zbog, kako se navodi u prijavi, kršenja predizborne tišine.
U postupanju po prijavi odmah je zatražen snimak programa i izjašnjenje na navode iz prijave.

23. Dana 24.04.2016. godine Služba za nadzor i analizu uočila je u programu PMU TV B92 tokom predizborne tišine dva grafikona sa ispisanim procentima osvojenih glasova za SNS i SPS.
Urađen je izveštaj Službe na okolnosti pojavljivanja grafikona i izvinjenja datog od strane PMU tokom večernjih sati. Na sednici Saveta održanoj 28.04.2016. godine, doneta je odluka da nema mesta pokretanju postupka

Back to top