Navigacija

Bogoljub Janković 01-1637/20/21-100

Regulatorno telo za elektronske medije dana 23. avgusta 2021. godine objavljuje Odgovor na prigovor broj 01-1637/20/21-100 od 16.07.2021. godine upućeno Bogoljubu Jankoviću iz Beograda, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 08.09.2021. godine

Back to top