Navigacija

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik Republike Srbije", br.18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


uklonjeno sa oglasne table 06. jan 2023.

Softić d.o.o., Beograd 08-1985/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. decembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o stanju duga broj 08-1985/22 od 18.11.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.01.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 06. jan 2023.

Megaton producition d.o.o., Beograd 05-1527/22-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. decembra 2022. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole za pružanje medisjke usluge broj 05-1527/22-2 od 29.11.2022. godine poslato PMU Megaton producition d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.01.2023. godine

uklonjeno sa oglasne table 16. dec 2022.

Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo 05-1785/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 30. novembra 2022. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-1785/22-5 od 2.11.2022. godine poslato PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 16.12.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 14. dec 2022.

Udruženje građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd 05-1910/22-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 16. novembra 2022. godine objavljuje Nalog za dopunu dokumentacije broj 05-1910/22-4 od 17.11.2022. godine poslato Udruženju građana Zajednim koracima možemo sve, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.12.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 01. dec 2022.

UG Lastavica, Kruševac 05-2206/21/22-11

Regulatorno telo za elektronske medije dana 16. novembra 2022. godine objavljuje Rešenje o odbijanju zahteva za produženje važenja dozvole broj 05-2206/21/22-11 od 07.07.2022. godine poslato PMU UG Lastavica, Kruševac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.12.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 09. nov 2022.

Softić d.o.o. Beograd 05-518/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. oktobra 2022. godine objavljuje Rešenje o prestanku važenja dozvole broj 05-518/22-5 od 07.10.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 09.11.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 04. nov 2022.

Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV 05-1647/21-22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. oktobra 2022. godine objavljuje Rešenjemo oduzimanju dozvole broj 05-1647/21/22-5 od 07.100.2022. godine PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 04.11.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 06. okt 2022.

Softić d.o.o. Beograd 05-518/22-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. septembra 2022. godine objavljuje Zaključak o pokretanju postupka prestanka važenja broj 05-518/22-4 od 21.09.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.10.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 29. sep 2022.

Media telekom d.o.o., Beograd RSR-8/22-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 13. septembra 2022. godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj RSR-8/22-1 od 08.07.2022. godine poslato Media telekom d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 29.09.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 26. sep 2022.

Radio Čačak d.o.o., Čačak-Radio Čačak 103,8 08-1171/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. septembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1171/22 od 08.06.2022. godine poslato PMU Radio Čačak d.o.o., Čačak-Radio Čačak 103,8, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 26.09.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 21. sep 2022.

Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac 08-1153/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05. septembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1153/22 od 07.06.2022. godine poslato PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac-TV Kanal 9, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 21.09.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 03. avg 2022.

East Star Group d.o.o., Knjaževac 05-1961/21/22-8

Regulatorno telo za elektronske medije dana 18. jula 2022. godine objavljuje Rešenje o oduzimanjum dozvole broj 05-1961/21/22-8  od 28.06.2022. godine poslato PMU East Star Group d.o.o., Knjaževac-TV Knjaževacinfo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 03.08.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 03. avg 2022.

Jefimija d.o.o., Kruševac 08-951/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 18. jula 2022. godine objavljuje Obeveštenje o neizmirenom dugu broj 08-851/22  od 13.05.2022. godine poslato PMU Jefimija d.o.o., Kruševac-TV Jefimija, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 03.08.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 09. jun 2022.

Radio Sombor a.d., Sombor Rr 20-2/21/22-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. maja 2022. godine objavljuje Rešenje broj Rr 20-2/21/22-4 od 28.12.2021. godine poslato Radio Sombor a.d., Sombor, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 09.06.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 25. apr 2022.

RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje-TV 027 05-2197-20-21-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. aprila 2022. godine objavljuje Dozvolu broj K390-2 od 02.06.2020. godine PMU RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje-TV 027 05-2197-20-21-5, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 25.04.2022. godine

uklonjeno sa oglasne table 01. dec 2021.

Atom-Zona d.o.o., Beograd-Radio Zona 96,0 05-1501-21-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15. novembra 2021. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-1501/21-3 od 22.10.2021. godine PMU Atom-Zona d.o.o., Beograd-Radio Zona 96,0, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.12.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 29. okt 2021.

Delta televizija d.o.o., Novi Sad-TV Delta 08-1621/21

Regulatorno telo za elektronske medije dana 13. oktobra 2021. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1621/21 od 07.09.2021. godine PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad-TV Delta, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 29.10.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 14. okt 2021.

Jefimija d.o.o.,-TV Jefimija, Kruševac 05-636/21-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje Rešenje broj 08-636/21-3 od 27.08.2021. godine PMU Jefimija d.o.o.,-TV Jefimija, Kruševac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 14. okt 2021.

M o.d.-Radio Fokus plus 101,7, Vranje 05-698/21-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje rešenje broj 08-698/21-5 od 27.08.2021. godine PMU M o.d.-Radio Fokus plus 101,7, Vranje, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 14. okt 2021.

Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV 05-1647/21

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje Nalog za dostavu dokumentacije broj 05-1647/21 od 08.09.2021. godine PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 01. okt 2021.

Radio Barajevo d.o.o.-u prinudnoj likvidaciji, Barajevo 05-330/21-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15. septembra 2021. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-330/21-5 od 21.06.2021. godine PMU Radio Barajevo d.o.o.-u prinudnoj likvidaciji, Barajevo-Radio Barajevio 105,9, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.10.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 08. sep 2021.

Bogoljub Janković 01-1637/20/21-100

Regulatorno telo za elektronske medije dana 23. avgusta 2021. godine objavljuje Odgovor na prigovor broj 01-1637/20/21-100 od 16.07.2021. godine upućeno Bogoljubu Jankoviću iz Beograda, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 08.09.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 30. jun 2021.

RTV M d.o.o., Knjaževac-RTV M KN/195-1252/17/21-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14. juna 2021. godine objavljuje Privremeno rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/195-1252/17/21-3 od 27.04.2021. godine PMU RTV M d.o.o., Knjaževac-RTV M, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 30.06.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 24. jun 2021.

Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac KN/246-1605/17/21-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. juna 2021. godine objavljuje Privremeno rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/246-1605/17/21-4 od 20.05.2021. godine PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac-TV Kanal 9, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 24.06.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 24. jun 2021.

Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo-KA TV KN/340-1486/17/21-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. juna 2021. godine objavljuje Privremeno rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/340-1486/17/21-2 od 20.05.2021. godine PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo-KA TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 24.06.2021. godine

Back to top