Navigacija

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik Republike Srbije", br.18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


uklonjeno sa oglasne table 22. apr 2021.

Udruženje građana Lastavica, Kruševac 05-517/21-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. aprila 2021. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje broj 05-517/21-1 od 23.03.2021. godine upućeno PMU Udruženje građana Lastavica, Kruševac-Sportska TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 22.04.2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 24. mar 2021.

Ub-kompani d.o.o., Beograd 05-176/21-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 09. marta 2021. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-176/21-2 od 23.02.2021. godine upućeno PMU Ub-kompani d.o.o., Beograd-Radio Pingvin 107,2, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 24. marta 2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 15. mar 2021.

Context d.o.o., Radio Puls Grocka 88,7, Beograd 07-26/21-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. februara 2021. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje i dostavu snimaka broj 07-26/21-4 upućeno PMU Context d.o.o., Radio Puls Grocka 88,7, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 15. marta 2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 19. jan 2021.

Studio d.o.o. Leskovac 05-2261/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 04. januara 2021. godine objavljuje Obaveštenje 05-2261/20 upućeno PMU Studio d.o.o., Leskovac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 19. januara 2021. godine

uklonjeno sa oglasne table 23. dec 2020.

Telpas doo, Azanja 05-2123/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 07. decembra 2020. godine objavljuje Nalog za dostavu podataka broj 05-2123/2020, Telpas doo, Azanja, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 23. decembra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 11. dec 2020.

Televizija Kanal 9 d.o.o. Kragujevac br. 08-2141/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. novembra 2020. godine objavljuje Obaveštenje 08-2141/20 Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 11. decembra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 02. dec 2020.

Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce 08-1104/20-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17. novembra 2020. godine objavljuje Obaveštenje broj 08-1104-20-2, Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 02. decembra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 09. nov 2020.

RTV Svrljig d.o.o., Svrljig-Radio Svrljig 102,9 08-1831/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 23. oktobra 2020. godine objavljuje Obaveštenje o stanju duga broj 08-1831/20, RTV Svrljig d.o.o., Svrljig-Radio Svrljig 102,9, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 09. novembra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 09. nov 2020.

Rumunsko udruženje Viktorija, Vršac 05-1788/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 23. oktobra 2020. godine objavljuje Obaveštenje broj 05-1788/20, Rumunsko udruženje Viktorija, Vršac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 09. novembra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 26. okt 2020.

Luna Media d.o.o., Užice 08-1095/20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. oktobra 2020. godine objavljuje Rešenje o obustavi postupka broj 08-1095/20-3, Luna Media d.o.o., Užice-Radio Luna, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 26. oktobra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 22. okt 2020.

Media System d.o.o., Ćićevac 05-562/18/20-9

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. oktobra 2020. godine objavljuje Obaveštenje o stanju duga broj 05-562/18/20-9, Media System d.o.o., Ćićevac-Top radio 105,1, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 22. oktobra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 21. okt 2020.

Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce 05-1398/20-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05. oktobra 2020. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-1398/20-5, Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 21. oktobra 2020.godine

uklonjeno sa oglasne table 30. sep 2020.

Fondacija Mozaik, Novi Sad 05-1538/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14. septembra 2020. godine objavljuje Obaveštenje broj 05-1538/20 Fondacija Mozaik, Novi Sad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 30. septembra 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 04. sep 2020.

Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce 08-1104/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. avgusta 2020. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1104/20 Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 04. septembra 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 04. sep 2020.

Vinogradina d.o.o., Valjevo-Radio Kula 08-1143/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. avgusta 2020. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1143/20, Vinogradina d.o.o., Valjevo-Radio Kula, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 04. septembra 2020.godine.

 

uklonjeno sa oglasne table 22. jul 2020.

Slađana Koturović pr ND SAT, Raška 08-1200/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. jula 2020.godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1200/20, Slađana Koturović pr ND SAT, Raška, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 22. jula 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 06. jul 2020.

Vesna Šanta 07-21/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. juna 2020.godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj 07-21/20-4, Vesna Šanta, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 06. jula 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 29. jun 2020.

M o.d. Vranje-TV Fokus 08-2579/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 11. juna 2020.godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-2579/19, M o.d. Vranje-TV Fokus, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 29. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 22. jun 2020.

Slavica Stanić 05-396/20-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05.juna 2020.godine objavljuje Odgovor na dopis 05-396/20-1 Slavica Stanić, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 22. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 09. jun 2020.

Cool radio d.o.o. Beograd 05-1644/19/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. maja 2020.godine obajvuljuje Nalog 05-1664/19/20-4 Cool radio d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 09. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 01. jun 2020.

Sos Kanal d.o.o. Beograd 08-591/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14. maja 2020.godine obajvuljuje Obaveštnje 08-591/20 Sos Kanal d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 01. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 12. mar 2020.

Dragana Kajtezović 07-2076/19-20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. februara 2020.godine obajvuljuje Rešenje o odbacivanju prijave Br: 07-2076/19-20-3 Dragana Kajtezović, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 12. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 12. mar 2020.

Snežana Pantelić 07-2118/19-20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26.februara 2020.godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave Br: 07-2118/19-20-3 Snežana Pantelić, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 12. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 06. mar 2020.

RTV Enigma d.o.o. Prijepolje br.05-1286/19/20-6

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. februara 2020. godine objavljuje Rešenje broj 05-1286/19/20-6 RTV Enigma d.o.o. Prijepolje, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 06. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 19. feb 2020.

Dijana Stanković K229-2596/17/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 03. februara 2020. godine objavljuje Obaveštenje Br: K229-2596/17/20-4,  poslat Dijana Stanković, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Back to top