Navigacija

108. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 108. redovnoj sednici održanoj 11. januara 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Odbijen je zahtev kablovskog operatora Digi Sat d.o.o da se obaveže na distribuciju nacionalnih televizijskih programa (TV Pink, TV Avala i Prva TV), shodno članu 101. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao neosnovan.
  • Data je saglasnost emiteru Društvu sa ograničenom odgovornošću Radio Srem iz Rume, ul. Glavna 172/a – Radio Srem  za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač  „Piramida invest“ a.d. a pristupiti Slavko Stijaković sa 87,14%  udela u kapitalu navedenog društva.
  • Data je saglasnost emiteru  RTV Panonija d.o.o iz Novog Sada ul.Hajduk Veljkova  11– TV Panonija za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač  Saša Vitošević, a pristupila  bi  Nadica Momirov kao jedini osnivač sa 100 %  udela u kapitalu navedenog društva.
Back to top