Navigacija

111. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 111. redovnoj sednici održanoj 20. februara 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Prestaju da važe dozvole br. K6/1, K6/2, K6/3, K6/4, K6/5, K6/6, K6/7 i K6/8 od 28.09.2011. godine za kablovsko emitovanje programa izdate emiteru ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ul. Vladete Kovačevića 6, Beograd- ART TV, zbog prestanka pravnog lica.
  • Data je saglasnost na Statut o izmenama i dopunama Statuta Radiodifuzne ustanove Vojvodine „Radio –televizija Vojvodine“.
  • Data je saglasnost Radiodifuznom  društvu „Pingvin“ d.o.o. iz Beograda, ul. Beogradskog bataljona 57 – Radio Pingvin za promenu vlasničke strukture tako što će njegov osnivač Privredno društvo za trgovinu i usluge „Assa sajam“ d.o.o. iz Beograda istupiti iz tog privrednog društva (emitera) prenosom 100% udela u kapitalu na Gorana Petrovića čime će on stupiti u privredno društvo kao jedini osnivač.
  • Data je saglasnost preduzeću Buba Mara Radio XXX d.o.o. iz Kaluđerice, ul. Kralja Petra I 34 - Radio X za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač Aleksandra Đokić, a pristupio bi  Vladan Perović kao jedini osnivač sa 100 %  udela u kapitalu navedenog društva.
Back to top