Navigacija

196. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 196. vanrednoj sednici održanoj 14. januara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Utvrđena je lista predloga kandidata za dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine „Radio televizija Vojvodine“,
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v - NOVA.RS u novi skraćeni identifikacioni znak „NOVA.RS 2“.
  • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog programa područje željene zone servisa – cela Republika i kriterijumi za izdavanje dozvole za emitovanje programa,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema Javno preduzeće PREDUZEĆE ZA AUDIO I VIDEO KOMUNIKACIJE AVCOM DOO,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema DOO ELTA za projektovanje, proizvodnju i promet elektronskih uređaja i proizvodnju i emitovanje radio i TV programa,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema KABLOVSKA BK d.o.o,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema Privrednog društva za promet i usluge KOPERNIKUS d.o.o. iz Ljiga,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema Privrednog društva za promet i usluge RED FOX SAT d.o.o. iz Valjeva,
  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa za emitera NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Beograd, Pančevački put 38v- NOVA.RS putem kablovsko distributivnog sistema sistema TARGO TELEKOM d.o.o.
Back to top