Navigacija

354. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 354.vanredne sednice Saveta održane 02.10.2019.godine

  1. Donošenje odluke o davanju punomoćja Dušici Nedeljković, načelnici pravne službe da zastupa u svojstvu predstavnika Regulatorno telo za elektronske medije pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu PK 4419/19;
  2. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Naša Vizija d.o.o. Beograd, Beograd- Naša Balkan TV;
  3. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge TV Top Sound d.o.o. Beograd – TV Top Sound;
  4. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Pink International Company d.o.o. Beograd – Zadruga live 1, br. 05-1780/19 od 02.10.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  5. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Pink International Company d.o.o. Beograd – Zadruga live 2, br. 05-1781/19 od 02.10.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  6. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Pink International Company d.o.o. Beograd – Zadruga live 3, br. 05-1782/19 od 02.10.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  7. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Pink International Company d.o.o. Beograd – Zadruga live 4, br. 05-1783/19 od 02.10.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
  8. Izveštaj sa pedesettrećeg sastanka Kontakt Komiteta direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama 09.09.2019. godine, Belgija, Brisel;
  9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge radija koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih  usluga br. 554/2019: D.o.o. Radio 9 Kragujevac – Hit narodni radio 95,4;

Zapisnik sa 354.vanredne sednice

Back to top