Navigacija

212. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 212. redovne sednice Saveta održane31.01.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 211. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 28.11.2019. godine, zapisnika sa 361. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 2.12.2019. godine, zapisnika sa 362. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 5.12.2019. godine, zapisnika sa 363. vanredne sednice Saveta REM održane dana 19. 12.2019. godine, zapisnika sa 364. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 25.12.2019. godine, zapisnika sa 365. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 27.12.2019. godine, zapisnika sa 366. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 30.12.2019. godine i zapisnika sa 367. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 20.1.2020. godine;
 2. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN Svet plus 3, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 3. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radio Homolje d.o.o. Žagubica - TV Homolje, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 4. Razmatranje izveštaja Službe na nadzor i analizu o programskom sadržaju u emisiji Hronika emitovanoj dana 26. novembra 2019. godine u programu pružaoca medijske usluge Radio – televizija Kragujevac d.o.o. Kragujevac - TV Kragujevac i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju pružaoca medijske usluge Radio televizija Novi Pazar d.o.o. Novi Pazar - TV Novi Pazar i to promotivnom spotu o rezultatima lokalne samouprave emitovan u periodu od 1. do 7. novembra 2019. godine;
 6. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija srbije (RTS) za mesec decembar 2019. godine i donošonje odluke;
 7. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o objavljivanju izrečene mere upozorenja (mera izrečena na sednici 15.11.2019. godine) Radioteleviziji Pančevo d.o.o, Pančevo - TV Pančevo;
 8. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radiodifuzno preduzeće B92 a.d. Beograd - O2.TV zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Prva televizija d.o.o. Beograd - Prva zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Pi Canal d.o.o. Pirot – TV PI Kanal zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Braničevo Medija Centar d.o.o. Petrovac - RTV Braničevo zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće TV 5 d.o.o. Užice - Televizija 5 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Delta Televizija d.o.o. Novi Sad - TV Delta zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Golija d.o.o. Ivanjica - TV Golija zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Leskovac a.d. Leskovac - TV Leskovac zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o. Kraljevo - TV Melos zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Most d.o.o. Novi Sad - TV Most zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RTV Sunce d.o.o. Aranđelovac - TV Sunce zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Vranje d.o.o. Vranje - TV Vranje zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 20. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Vrnjačka Banja d.o.o. Vrnjačka Banja - TV Vrnjačka Banja zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Vujić Televizija d.o.o. Valjevo - TV Vujić zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU RDP Radio televizija Šabac d.o.o. Šabac - TV Šabac i donošenje odluke;                
 23. Informacija o dostavljanju Plana poslovanja za 2019. godinu, Zapisnika sa 202. i 203. sednice Upravnog odbora RTV i zapisnika sa vansedničnog odlučivanja Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine od 15.10.2019. godine i 31.10.2019. godine i Odluke o raspisivanju i organizovanju javne rasprave;
 24. Izveštaj sa 12. plenarnog sastanak grupe Evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA);
 25. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Lotel d.o.o. Loznica - Radio Lotel 107,4 za promenu vlasničke strukture;
 26. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K 277 od 26.10.2016.godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge RTV Enigma d.o.o. Prijepolje - TV Enigma, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; predstvnik pozvan za 12 časova
 27. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Televizija Telemark d.o.o. Čačak - TMS Televizija telemark zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; pozvan predstavnik za 12,15
 28. Izjašnjenje predstavnika PMU Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije Beograd - RTS 1 o navodima iz obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu navedenog PMU;
 29. Izjašenje predstavnika PMU Happy TV d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV o navodima iz obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu navedenog PMU;
 30. Izjašnjenje predstavnika PMU Pink International Company d.o.o. Beograd - TV Pink M o navodima iz obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu navedenog PMU;
 31. Razmatranje i donošenje odluke o direktnom otpisu potraživanja od sledećih PMU koji su brisani iz registra APR-a i kojima je oduzeta dozvola za pružanje medijskih usluga;
 32. Razmatranje dopisa JP Emisiona tehnika i veze dostavljenog REM-u dana 6. januara 2020. godine u vezi logičke numeracije kanala;
 33. Razno.

Zapisnik sa 212. redovne sednice

 

Back to top