Navigacija

213. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 213. redovne sednice Saveta održane 19.02.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 212. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 31.01.2020. godine, Zapisnika sa 368. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 03.02.2020. godine; Zapisnika sa 369. vanredne sednice Savet REM-a održane dana 07.02.2020. godine; Zapisnika sa 370. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 11.02.2020. godine i Zapisnika sa 371. vanredne sednice Savet REM-a održane dana 12.02.2020. godine
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema Radio - televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac - TV Kragujevac zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji Hronika dana 26. novembra 2019. godine;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema Prva televizija d.o.o., Beograd - Prva zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji Jutro dana 22.11.2019. godine;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Radiodifuzno preduzeće B92 a.d., Beograd - O2.TV zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Prva televizija d.o.o., Beograd - Prva zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Pi Canal d.o.o., Pirot - TV PI Kanal zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Braničevo Medija Centar d.o.o., Petrovac - RTV Braničevo zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće TV 5 d.o.o., Užice - Televizija 5 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Delta Televizija d.o.o., Novi Sad - TV Delta zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge RTV Golija d.o.o., Ivanjica - TV Golija zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge TV Leskovac a.d., Leskovac - TV Leskovac zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o., Kraljevo - TV Melos zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; poziv za 11:45 časova
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o., Kraljevo - Radio Melos zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge TV Most d.o.o., Novi Sad - TV Most zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac - TV Sunce zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje - TV Vranje zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; poziv za 12 časova
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Vrnjačka Banja d.o.o., Vrnjačka Banja - TV Vrnjačka Banja zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Vujić Televizija d.o.o., Valjevo - TV Vujić zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Kanal 9 d.o.o., Novi Sad - TV K9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti RTV Svrljig d.o.o., Svrljig - Radio Svrljig 102,9, shodno odredbi iz člana 89. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima);
 21. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole Preduzeću za radio i televizijske aktivnosti RTV Svrljig d.o.o., Svrljig - Radio Svrljig 102,9 pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 22. Razmatranje i donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo - Ka TV zbog promene vlasničke strukture bez prethodne saglasnosti;
 23. Razmatranje i donošenje odluke u postupku izdavanja saglasnosti na planiranu promenu vlasnike strukture pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Duga-Sku radio televizija Duga d.o.o. Požarevac;
 24. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva STV KA-54 d.o.o., Sombor - TV Fortuna u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 25. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K443: Pink International Company d.o.o., Beograd - Zadruga live 1;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K444: Pink International Company d.o.o., Beograd - Zadruga live 2;
 27. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K445: Pink International Company d.o.o., Beograd - Zadruga live 3;
 28. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K446: Pink International Company d.o.o., Beograd - Zadruga live 4;
 29. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.T., zbog navodnog emitovanja sadržaja koji predstavlja ugrožavanje životinja u rijaliti programu „Zadruga“, od strane PMU Pink international Company društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd;
 30. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Lj.L., zbog navodnog emitovanja sadržaja koji predstavlja ugrožavanje životinja u rijaliti programu „Zadruga“, od strane PMU Pink International Company d.o.o., Beograd ;
 31. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.S., zbog navodnog emitovanja sadržaja koji predstavlja ugrožavanje životinja u rijaliti programu „Zadruga“, od strane PMU Pink International Company d.o.o., Beograd ;
 32. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Udruženja za zaštitu životinja „Spans“, Novi Sad zbog navodnog emitovanja sadržaja koji predstavlja ugrožavanje životinja u rijaliti programu „Zadruga“, od strane PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 33. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi ,,Mia AR Organisation“ podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 34. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi R.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 35. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.V. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 36. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Marine Đurđević, Udruženje za zaštitu životinja Prijatelj,Ub podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 37. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.B. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 38. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 39. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.K. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 40. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Koalicije za život nevladina organizacija podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 41. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi MIA AR Organisation podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 42. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 43. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi N.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 44. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi O.A. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 45. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.E. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 46. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.I. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 47. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.C. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 48. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.Š. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 49. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.P. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 50. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi O.Z. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 51. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi O.V. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 52. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.Ć. podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd;
 53. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole br. K377 od 25.12.2017. godine za pružanje medijske usluge Edukativno umetnički centar Digital Art, Nova Pazova - Televizija Pazova 24, shodno članu 89. stav 1. tačka 4 Zakona o elektronskim medijima;
 54. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o spotu „Na strani demokratije“ organizacije Crta i donošenje odluke;
 55. Razmatranje i donošenje odluke po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u ponovnom postupku odlučivanja po zahtevu za pristup informaciji od javnog značaja Radoslava Tanaskovića kandidata za člana UO RTS;
 56. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu skraćenog identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Televizija Rubin d.o.o., Kikinda - TV Rubin
 57. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 283/2008-5 izdate PMU Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV Nišava, Niš - Radio Nišava 103,1, na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 58. Razmatranje Izveštaja za Savet o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (pmu) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) januar 2020;
 59. Razno;

Zapisnik sa 213. redovne sednice

Back to top