Navigacija

217.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 217. redovne sednice Saveta održane 10.06.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 216. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane dana 21. maja 2020. godine, zapisnika sa 379. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane dana 28. maja 2020. godine, 380. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane dana 04. juna 2020. godine i 2. hitne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije u 2020. godini održane dana 01. juna 2020. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi programskog sadržaja emitovanog dana 18. aprila 2020. godine u emisiji „Dobro jutro, Srbijo“ a zbog povrede člana 50 Zakona o elektronskim medijima i člana 20 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Happy TV d.o.o. Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi programskog sadržaja emitovanog dana 23. aprila 2020. godine u emisija „Goli život“ zbog povrede člana 51. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga;
 4. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijma prema PMU Kopernikus cable network, d.o.o., Niš – TV K::CN 1 zbog povrede člana 9 stav 4. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (emisije „Dobro jutro sa Đukom“, „Na kraju dana sa Đukom“ i „Na vezi sa Đukom);
 5. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole PMU RTV Svrljig d.o.o., Svrljig – Radio Svrljig 102,9 pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Razmatranje izveštaja Službe na nadzor i analizu programa „Javni medijski servis Radio-televizija Srbije – Način ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza – izveštaj za period 1. januar - 31. decembar 2019. godine“, uz prisustvo predstavnika JMS RTS;
 7. Razmatranje izveštaja Službe na nadzor i analizu programa „Javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine – Način ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza – izveštaj za period 1. januar - 31. decembar 2019. godine“ uz prisustvo predstavnika JMS RTV;
 8. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o programskom sadržaju emitovanom dana 12. maja 2020. godine u emisiji „Dobro jutro Srbijo“ u vremenu od 09:00:00 do 10:30:00 u programu PMU Happy TV d.o.o. Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Radio-televizija Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac oglasni program od 20.00.00-20.10.00, u periodu od 28.2.- 04.3.2020. godine i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva PMU Udruženje građana Forum Žena Prijepolja, Prijepolje – TV Forum, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima
 11. Razmatranje zahteva i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva PMU Film klub d.o.o., Beograd – Film klub, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu PMU Beogradska nadbiskupija, Beograd – Radio Marija Niš 102,7 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje zahteva Shoppster d.o.o. Beograd – Shoppster o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku ispravke rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/393-407/20-1 od 12. marta 2020. godine, kojim je PMU „HD-WIN“ d.o.o., Beograd – Arena Sport utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge za PMU Dexy World TV d.o.o., Beograd – Dexy World TV;
 16. Izveštaj povodom inicijative članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije za unapređenje efikasnosti i vidljivosti rada Saveta;
 17. Davanje mišljenja na Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2020 - 2021. godine;
 18. Razmatranje izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore – šesti presek (period 30.05.2020.-05.06.2020 godine) i donošenje odluke;
 19. Razno;

Zapisnik sa 217. redovne sednice

Back to top