Navigacija

435. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red sa 435. vanredne sednice održane 07.09.2022. godine

 1. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe za raspodelu sredstava rezervi po Finansijskom planu za 2022. godinu;
 2. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o Izmeni plana javnih nabavki za 2022. godinu u okviru plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje;
 3. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o ispravci rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, broj RSR-1491/22 od 29.07.2022. godine, kojim se izdaju dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za zonu pokrivanja područje cele Republike i donošenje odluke;
 4. Informacija u vezi sa promenom vlasničke strukture PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva, B92 d.o.o., Beograd – TV B92 i Play radio d.o.o., Beograd – Radio Play;
 5. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU M-31 d.o.o., Užice - Prvi Radio 98,7 i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU Milena Vučetić PR Agencija za bežične komunikacije Pundosat, Arilje – Radio Rzavac 96,0 o vraćanju dozvole za pružanje medijske usluge pre vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 7. Razmatranje zahteva PMU Kolubara Press d.o.o., Lazarevac - K::CN K za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva, shodno odredbi iz člana 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje zahteva PMU HIFI d.o.o., Beograd – HI FI za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva, shodno odredbi iz člana 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje zahteva Dobrila Vojnić PR proizvodnja televizijskog programa N plus produkcija, Smederevo - FIN radio za upis u Registar medijskih usluga, 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Razmatranje prigovora D.P. podnetog na Listu kandidata za dva člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Vojvodina“ i donošenje odluke;
 11. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) jul 2022. godine;
 12. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Televizija Jasenica d.o.o., Smederevska Palanka – TV Jasenica, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – Novosadska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Braničevo Medija Centar d.o.o., Petrovac – RTV Braničevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Leskovac a.d., Leskovac – TV Leskovac-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Leskovac a.d, Leskovac– TV Leskovac,  zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Santos – comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Santos – comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Pruga nova d.o.o., Lajkovac – TV Pruga-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Televizija V 5 d.o.o., Valjevo – V 5 kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima.

Zapisnik sa 435. vanredne sednice

Back to top