Navigacija

Poziv emiterima, kablovskim distributerima i svim drugim zainteresovanim licima za dostavljanje sugestija pri izradi dodatne regulative

Republička radiodifuzna agencija namerava da u narednom periodu, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, donese dodatnu regulativu u oblasti kablovskog emitovanja programa i u oblasti oglašavanja. Stoga, pozivamo sve emitere, kablovske distributere, novinarske organizacije, profesionalna udruženja i sve druge zainteresovane da pošalju predloge i sugestije kojima će ukazati na glavne probleme i moguća rešenja istih koje treba posebno obraditi u podzakonskoj regulativi.

E-mail adresa na koju možete poslati sugestije za podzakonsku regulativu u oblasti kablovskog emitovanja programa je: predlog.kablovska@rra.org.rs

E-mail adresa na koju možete poslati sugestije za podzakonsku regulativu u oblasti oglašavanja je: predlog.oglasavanje@rra.org.rs

Nakon prikupljanja mišljenja i sugestija Republička radiodifuzna agencija će objaviti nacrt predloga i sugestija, koji treba da posluže kao osnova za izradu podzakonske regulative, a pre čijeg donošenja će biti organizovani i razgovori kako sa predlagačima tako i sa onima na koje će se pravila odnositi.

Molimo da prilikom slanja komentara i sugestija pošaljete podatke (ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu). Vaši podaci su potrebni samo za izradu predloga podzakonske regulative i kao takvi će biti poznati samo Agenciji.

Back to top