Navigacija

Saopštenje posle sednice Saveta 29. decembra 2008. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je danas na sednici odluke o izdavanju 63 dozvole za emitovanje radio i televizijskog programa na području regiona, lokalnom području, uključujući i grad Beograd.

Članovi Saveta su doneli odluku o izdavanju četiri dozvole za TV program i sedam za radio program na regionalnom nivou, 25 dozvola za TV program i 27 dozvola za radio program na lokalnom području.

Ovim su okončani konkursi za dodelu dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa, a ukupno je izdato 467 dozvola od početka procesa izdavanja dozvola.

Članovi Saveta su doneli odluku da se iduće godine otvore kancelarije RRA u nekoliko gradova u Srbiji, kako bi se na taj način pospešila efikasnost monitoringa rada emitera na regionalnim i lokalnim područijima.

Savet RRA je obustavio postupak oduzimanja dozvola pre isteka roka na koji su izdate za tri RTV stanice koje su izmirile obavaze plaćanja naknade, dok je u toku procedura za još četiri emitera kojima je rok za izmirenje obaveza 22. januar 2009. godine.

U Beogradu,
dana 29. decembra 2008. godine

Back to top