Navigacija

Saopštenje posle sednice Saveta 10. februara 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je danas odluku o imenovanju Tamare Burević, Ratka Vujičića i Borisa Labudovića za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Savet je doneo odluku o donošenju izmene i dopune Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa. Predlog izmene i dopune Pravilnika biće upućen Vladi Republike Srbije na saglasnost, a čijim će usvajanjem biti umanjene naknade za lokalne i regionalne emitere.

 

Na sednici Saveta razmatrana je situacija o skupštinskim prenosima i tok razgovora predstavnika Narodne Skupštine Repbulike Srbije sa menadžmentom Javnog radiodifuznog servisa Srbije. Savet je pozdravio napore obe strane da se usaglase oko načina prenošenja sednica Narodne Skupštine Srbije putem Javnog radiodifuznog servisa Srbije i dodao da je potrebno poštovati Zakon o radiodifuziji i Zakon o javnom informisanju u pogledu eventualnog formiranja posebnog kanala za skupštinske prenose.

 

Savet RRA je u skladu sa dosadašnjom praksom nastavio sa donošenjem odluka o zabrani emitovanja za dve radio stanice koje emituju program bez dozvole, kao i odluku o podnošenju krivične prijave protiv NN lica zbog povrede pečata nakon izvršenog pečaćenja radio stanice koja je emitovala program bez dozvole.

 

U Beogradu,

dana 10. februara 2009. godine

 

 

Republička radiodifuzna agencija

predsednik Saveta

Episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

Back to top