Navigacija

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa za lokalna i regionalna područja na osnovu važećeg Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje RTV programa i predloga izmene istog akta koji je upućen nadležnim institucijama na dobijanje saglanosti.

1. Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje televizijskog programa na području regiona

2. Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje radio programa na području regiona

3. Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje televizijskog programa na lokalnom području

4. Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje radio programa na lokalnom području

Back to top