Navigacija

Obaveštenje sa sednice Saveta RRA od 19. juna 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj 19. juna 2009. godine doneo odluku da se Ministarstvu nadležnom za poslove telekomunikacija uputi zahtev za izmene i dopune Zakona o telekomunikacijama u cilju donošenja odredbe o privremenom oduzimanju opreme za emitovanje programa licima koja emituju bez dozvole RRA.

Povod za ovu inicijativu Saveta je dosadašnja praksa Agencije u kojoj je utvrđeno da tokom sprovođenja Zakona o radiodifuziji pravna i fizička lica protiv kojih su doneta rešenja o zabrani i sproveden postupak prinudnog izvršenja i dalje nastavljaju da emituju program, pa je potrebno da se donese zakonska odredba o privremenom oduzimanju opreme sa koje su emitovali program.

Članovi Saveta su doneli odluku da se i Ministarstvu pravde uputi zahtev za izmene i dopune Krivičnog zakonika kako bi se kao krivično delo predvidelo i neovlašćeno posedovanje radio stanice.

U Beogradu,

dana 19. juna 2009. godine

Republička radiodifuzna agencija

predsednik Saveta

Episkop jegarski dr Porfirije

 

Back to top