Navigacija

Odluke o izboru kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj 3. juna 2009. godine doneo je odluku o predlogu kandidata za članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Na osnovu člana 92 Zakona o radiodifuziji članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije imenuje Skupština Republike Srbije, a na osnovu člana 94 Zakona o radiodifuziji članove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine imenuje Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

Back to top