Navigacija

Obaveštenje sa sednice Saveta RRA od 03.06.2009.godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je, na sednici održanoj 3. juna 2009. godine, odluku da se Ministarstvu kulture uputi predlog o izmenama Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa, kojim se osnovica za obračun visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa u iznosu od 13,5 dinara umanjuje za 5 odsto.

 

U Beogradu,

dana 5. juna 2009. godine

 

Republička radiodifuzna agencija

zamenik predsednika Saveta

Goran Karadžić

 

Back to top