Navigacija

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (R10, Rr 26, Rr 28, Lr 159), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice. 

U Beogradu, 23. novembra 2009. godine

Republička radiodifuzna agencija
predsednik Saveta
episkop jegarski dr Porfirije (Perić)

Back to top