Navigacija

Sastanak povodom projekta SEE Digi.TV

Danas je u Beogradu završen dvodnevni sastanak u okviru projekta SEE Digi.TV u organizaciji Republičke radiodifuzne agencije. Ovaj projekat, koji je se realizuje od 2011. godine i trajaće do avgusta 2013. godine, ima za cilj stvaranje transnacionalne platforme u regionu kao podrške prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala. Na projektu učestvuje 14 partnera iz 10 zemalja (Slovenija, Austrija, Italija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija i Srbija). Partner iz Srbije je Republička radiodifuzna agencija.
 
Predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije, episkop jegarski Porfirije pozdravio je prilikom otvaranja sastanka učesnike i iskazao zadovoljstvo što je RRA uključena u projekat koji treba da pruži bolji uvid u budućnost radiodifuzije. Učesnicima se prilikom otvaranja obratila i gospođa Tanja Kerševan Smokvina, menadžer projekta, koja je kao jednu od glavnih prednosti projekta istakla saradnju regulatornih tela iz regiona za koju veruje da će biti nastavljena i po njegovom završetku.
 
Tokom sastanka bile su razmatrane aktivnosti koje su partneri sproveli, kao i planovi za dalji rad koji se odnose na razmenu dosadašnjih iskustava. Član Saveta, prof. Goran Peković predstavio je rezultate koje je Republička radiodifuzna agencija  ostvarila u prethodnom periodu, kao i detaljan plan za buduće aktivnosti.
 
Pored ubrzavanja procesa digitalizacije emitovanja programa, još jedan od ciljeva projekta jeste doprinos široj upotrebi savremenih medijskih usluga i informacionih tehnologija. Budući da se projekat tiče različitih interesnih grupa, a naročito emitera televizijskog programa i medijske industrije, pozitivni uticaji projekta bi trebalo da budu reflektovani i šire, na ekonomiju i društvo u celini.
 
U prvom kvartalu sledeće godine, u okviru projekta SEE Digi.TV, Republička radiodifuzna agencija organizovaće nacionalni seminar posvećen emiterima televizijskog programa na kom će prezentovati dosadašnje rezultate u stvaranju zajedničke platforme za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala u regionu.
 
Republička radiodifuzna agencija
Back to top