Navigacija

Zajedničko saopštenje Saveta RRA i Saveta za štampu

Predstavnici Saveta Republičke radiodifuzne agencije i Saveta za štampu razmatrali su štetnost uticaja štampanih medija koji prenose sadržaje rijaliti programa u integralnoj formi, a u programima su ti sadržaji pokriveni zvučnim signalom.
 
Radi zaštite javnosti od neprikladnog i uvredljivog sadržaja, a posebno maloletnika, dogovoreno je da se sve predstavke koje građani upute RRA na sadržaj štampanih medija prosleđuju Savetu za štampu.
 
Na sastanku je dogovoreno da se od Ministarstva kulture i informisanja zatraži da reaguje u situacijama kada je sadržaj i način distribucije štampanog javnog glasila takav da može da naškodi moralnom, intelektualnom, emotivnom ili socijalnom razvoju maloletnika, u skladu sa svojim nadležnostima.
 
U cilju sveobuhvatne zaštite javnosti od neprimerenog sadržaja dogovoreno je da se zatraži i zajednički sastanak sa Asocijacijom medija, koja okuplja izdavače najznačajnijih medija u Srbiji.
 
U Beogradu,
25. aprila 2013. godine
Savet RRA

Savet za štampu

Back to top