Navigacija

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

U toku je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine koja će trajati od 10. juna do 01. jula 2013. godine.
Nacrt zakona Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine možete preuzeti na navedenim linkovima:
 
Back to top