Navigacija

Savet RRA doneo odluku o uplati sredstava na račun Filmskog centra Srbije

Republička radiodifuzna Agencija, u skladu za Zakonom o kinematografiji, uplatila je na račun Filmskog centra Srbije suficit ostvaren u 2012. godini, u iznosu od 54.332.104 dinara. Odluku o uplati sredstava doneo je Savet Agencije nakon usvajanja revizorskog izveštaja za 2012. godinu.

Suficit koji je uplaćen kinematografiji viši je za preko 20 miliona dinara od planiranog, a ostvaren je racionalnim poslovanjem i uštedama u RRA u prošloj godini.

Uplaćena sredstva biće upotrebljena za razvoj kinematografije u Srbiji, poručeno je u pismu, koje je nakon uplate, Filmski centar Srbije uputio predsedniku Saveta episkopu jegarskom vladiki Porfiriju.

Back to top