Navigacija

Saopštenje povodom odlaganja sednice Saveta

Zbog nepredviđenog odsustva nekoliko članova, predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije je odložio, danas najavljenu, sednicu smatrajući da važnu odluku o korišćenju nacionalne televizijske frekvencije, treba usvojiti u punom sastavu.
 
Vreme održavanja sednice na kojoj će biti doneta odluka o izdavanju dozvola biće naknadno određeno.
 
U Beogradu,
23. jul 2013. godine
Back to top