Navigacija

Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine 2014

Na osnovu člana 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje

LISTU KANDIDATA

Za dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 1. Dušan Radulov, diplomirani pravnik
 2. Nemanja Milenković, diplomirani istoričar, menadžer u medijima
 3. doc.dr Vladimir Barović, profesor univerziteta
 4. Tamara Burević, specijalista, strukovni vaspitač
 5. Mlađen Sladojević, policijski službenik
 6. Branislav Popović, diplomirani ekonomista
 7. prof. dr Saša Bošnjak, profesor univerziteta
 8. Stanko Popović, profesor književnosti
 9. doc.dr. Svetozar Čiplić, profesor univerziteta
 10. Živan Kolarski, diplomirani novinar
 11. Milorad Vukašinović, diplomirani pravnik
 12. dr Snežana Todosijević Lazović, diplomirani ekonomista
 13. Jovan Adamov, kompozitor
 14. Vanja Vučenović, diplomirani pravnik
 15. Vladimir Beljanski, diplomirani pravnik

Prigovori na listu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi.

Adresa Agencije je:
Republička radiodifuzna agencija
Trg Nikole Pašića br.5
11 000 Beograd
Telefon za informacije 011/20-28-700

Back to top