Navigacija

Obaveštenje za emitere povodom proglašenja vanredne situacije

Povodom proglašenja vanredne situacije na području Republike Srbije, Republička radiodifuzna agencija podseća radijske i TV emitere kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, da su, u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, kao i Zakonom o radiodifuziji i Kodeksom ponašanja emitera, u obavezi da prenesu sva važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine.
Saopštenja nadležnih državnih organa emiteri su dužni da prenesu bez odlaganja.

Beograd,
15.05.2014. godine


Republička radiodifuzna agencija

Back to top