Navigacija

Saopštenje povodom uplate suficita

Savet Republičke radiodifuzne agencije, razmatrajući finansijski i revizorski izveštaj za 2013. godinu, utvrdio je da su ukupni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda za 27 miliona i 230 hiljada dinara, što predstavlja suficit u poslovanju. To je ostvareno racionalnim poslovanjem i uštedama u protekloj godini.
U skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji, celokupan iznos suficita koji je veći od planiranog za više od 5 miliona dinara, uplaćen je u budžet Republike Srbije i namenjen je za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.

 

Savet RRA

Back to top