Navigacija

Saopštenje povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 16. novembra

Savet Regulatornog tela za elektronske medije poziva sve TV i radijske pružaoce medijskih usluga da se priključe inicijativi Ministarstva građevninarstva, saobraćaja i infrastrukture kojom se obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, 16. novembra.

Planirano je da toga dana, u 19:30 časova, svi televizijski i radijski pružaoci medijskih usluga prekinu program na 15 sekundi i emituju spot istog trajanja u znak sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća.

Savet Regulatora, na sednici održanoj 14. novembra 2014. godine, doneo je odluku da podrži inicijativu Ministarstva o obeležavanju tog važnog dana.

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 3) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS“ br. 79/05) predviđeno je da državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu da oglašavaju aktivnosti i mere koje su od značaja za građane, za većinu građana, ili za manjinsku društvenu grupu. Stavom 5. navedenog člana utvrđeno je da, ako se to oglašavanje vrši bez naknade, vreme trajanja tog oglašavanja ne uračunava se u vreme trajanja TV oglašavanja i TV prodaje.

Budući da oglašavanje, tačnije obeležavanje dana „Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda 16. novembra“ jeste od značaja za građane, to se oglasne poruke emitovane u okviru te akcije ne uračunavaju u ukupno vreme trajanja oglašavanja, pod uslovom da se emituju bez naknade.

Back to top