Navigacija

Obaveštenje pružaocima medijskih usluga o modifikovanom spotu "Besplatna dodela STB uređaja"

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

 

U skladu sa tim, potrebno je da pružaoci medijskih usluga emituju modifikovani informativni spot „Besplatna dodela STB uređaja“ koji možete preuzeti sa adrese: 

 

ftp://file.rts.rs 

user name: digitalizacija 

pass: RTSdigital 

 

Tema spota je besplatna dodela STB uređaja. Izmena se odnosi na navođenje roka za prijavu, koji je u modifikovanom spotu izostavljen. Potrebno je da se spot emituje po dinamici koja je prethodno dostavljena uputstvom br. 01-2255/14-2, od 3. novembra 2014. godine.

 

Pružaoci medijskih usluga su u obavezi da navedene spotove emituju van reklamnog bloka, pre centralne informativne emisije dva puta u periodu od 06 do 09 časova, jedan put u periodu od 12 do 14 časova, jedan put u periodu od 16 do 17 časova, dva puta u periodu od 18 do 20 časova i dva puta u periodu od 20 do 22 časa.

 

Vreme emitovanje spotova u vezi sa prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje, ne uračunava se u vreme trajanja televizijskog i radijskog oglašavanja.

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa emitovanjem spotova možete se obratiti Regulatornom telu za elektronske medije office@rra.org.rs ili na telefon 011/2028-700.

 

Regulatorno telo za elektronske medije

Predsednik Saveta

Goran Karadžić

Back to top