Navigacija

Savet REM doneo odluku o uplati suficita u budžet Republike Srbije

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je juče, u skladu sa zakonom, a nakon pozitivnog mišljenja nezavisnog revizora doneo odluku o uplati suficita po završnom računu za 2014. godinu u budžet Republike Srbije.

Savet sa ponosm ističe da je odmah nakon odluke u budžet uplaćeno 61. 617.804, 84 dinara što je za 43.417.804,84 dinara više od planiranog. Višak sredstava  rezultat je ušteda koje su ostvarene bez da je u bilo kom segmentu ugrožen rad regulatora.

U skladu sa novim Zakonom o elektronskim medijima Savet će za narednu godinu planirati prihode i rashode na nivou stvarnih troškova regulacije što znači da suficita u narednom periodu neće biti, što otvara mogućnost umanjenja naknada pružaocima medijskih usluga. 

Regulatorno telo je od svog osnivanja do danas u budžet republike Srbije uplatilo nešto vie od 952 miliona dinara. 

Back to top