Navigacija

Javni konkurs za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

Na 303. vanrednoj sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije doneta je odluka o objavljivanju Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa.