Navigacija

Sastanak o medijskoj pismenosti

Predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije dana 28.05.2019.godine prisustvovali su sastanku o medijskoj pismenosti u Sarajevu, na kojem su predstavljena iskustva i prakse u istraživanju ove oblasti.

Domaćin sastanka Regulatorna agencija za komunikacije iz Bosne i Hercegovine organizovala je sastanak na kojem su kolege britanskog Regulatora (OFCOM) predstavili iskustva dugogodišnje prakse sprovođenja istraživanja medijske pismenosti, značaja i novih trendova kojima se utvrđuje medijska pismenost.

Posebna pažnja na sastanku bila je posvećena perspektivi i ulozi regulatornih tela nadležnih za regulaciju audiovizuelnih oblasti u oblasti medijske pismenosti.

 

Back to top