Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV O2

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 05.juna 2019.godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom O2 učinio 386 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu aprilu 2019.godine.

Back to top