Navigacija

OBAVEŠTENJE u vezi sa novom oglasnom porukom za „Zaječarsko pivo“

Na programima pružalaca medijskih usluga uočeno je emitovanje oglasnih poruka za alkoholno piće – „Zaječarsko pivo“ u trajanju od 25 sekundi. Oglasna poruka sadrži sledeći izgovoreni tekst:

„Nazdravimo svima nama! Jer ujedinjeni pokazujemo hrabrost i humanost. Jer svoje domove svakog dana ulepšavamo. Jer stičemo nove i uvek nađemo način da obradujemo stare prijatelje. Jer se svakog dana dajemo za naše najmilije i našu zemlju. Nazdravimo uz „Zaječarsko“! Zaslužili smo!“

Prikazivanjem ove navedene oglasne poruke koja ima dve vizuelne verzije narušeno je načelo društvene odgovornosti sadržano u članu 6 stav 1 Zakona o oglašavanju:

Oglašavanje mora biti zasnovano na principu korišćenja dozvoljenih sredstava za postizanje cilja i drugim principima društvene odgovornosti, kao i odredba člana 47 stav 2 tačka 6 Zakona o oglašavanju:    Oglašavanje alkoholnih pića ne sme da: 6) upotrebu alkohola povezuje sa hrabrošću, niti da stvara utisak da upotreba alkoholnih pića doprinosi društvenom ili seksualnom uspehu.

Regulatorno telo za elektronske medije upozorava pružaoce medijskih usluga da ne prikazuju navedenu oglasnu poruku za „Zaječarsko pivo“ dok njen vizuelni i narativni sadržaj ne bude usklađen sa odredbama Zakona o oglašavanju.

Protiv pružalaca medijske usluge koji nastave da prikazuju navedenu oglasnu poruku za „Zaječarsko pivo“, Regulatorno telo za elektronske medije preduzeće mere propisane Zakonom o oglašavanju i Zakonom o elektronskim medijima.

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top