Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink za mesec februar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. maja 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 476 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu februaru 2020. godine.

Back to top