Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink za mesec mart 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 07. avgusta 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 356 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2020. godine.

Back to top