Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec maj i avgust 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 19. novembra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 192 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 248 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 97 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 41 prekršaj Zakona o oglašavanju u mesecu maju 2020. godine.

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 19. novembra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 291 prekršaj Zakona o oglašavanju, protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 344 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 142 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 81 prekršaj Zakona o oglašavanju u mesecu avgustu 2020. godine.

Back to top