Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec septembar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. decembra 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 514 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 315 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 254 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 230 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu septembru 2020. godine.

Back to top