Navigacija

Saopštenje povodom drugog izbornog preseka

Tokom drugog perioda nadzora izborne kampanje počela je kriza u Ukrajini, što je doprinelo promeni prioriteta u medijskom izveštavanju i značajno preoblikovalo dominantne teme učesnika izborne kampanje na programima predmetnih PMU. Tema „kriza u Ukrajini“ uticala je i na povećanje vremena koje je većina pružalaca medijskih usluga posvetila aktivnostima državnih funkcionera. I pored toga, na većini programa PMU koji su u nadzoru, zabeležen je porast zastupljenosti izbornih lista.

Javni servisi (RTS 1, RTS 2, RTV 1 i RTV 2)

Na RTS 1 zabeleženo je pojavljivanje 4 stranke i politička pokreta čije liste nisu proglašene do 27. februara, kojima je posvećeno trideset minuta, i 11 proglašenih izbornih lista kojima je posvećeno nešto manje od tri sata izbornog programa, što je skoro tri puta više nego što je zabeleženo nadzorom prvih šest dana izborne kampanje. Izbornim programskim sadržajima RTS 1 posvetio je 55%, a državnim funkcionerima 45% ukupnog analiziranog programa. Temu „izbori uopšte, kampanja, procedura“ iz prvog perioda na prvom mestu, zamenila je tema „kriza u Ukrajini“. Najveći broj priloga na RTS 1 od početka izborne kampanje zabeležen je u neutralnom tonalitetu. 

Na programu RTS 2 nije zabeležen nijedan izborni sadržaj. Evidentirano je tri minuta i 20 sekundi vremena posvećenog redovnim državnim aktivnostima i taj uzorak u ovom trenutku nije relevantan za analizu.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje 6 stranaka kojima do 27. februara nisu proglašene liste i 11 izbornih lista. Izveštavanju o izbornim listama RTV 1 posvetio je preko sedam od ukupno devet sati svog izbornog programa. Državnim funkcionerima ovaj PMU posvetio je nešto više od pet sati svog programa. I dalje je na prvom mestu po zastupljenosti tema „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Najveći broj zabeleženih priloga, više od dve trećine, bio je neutralnog tonaliteta. 

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje 6 stranaka i političkih pokreta čije liste nisu proglašene do 27. februara, i 11 proglašenih izbornih lista. Izveštavanju o izbornim listama ovaj PMU posvetio je dva sata i 46 minuta, a državnim funkcionerima nešto više od šest sati programa. „Ekonomska i poreska politika“ je najzastuljenija tema u dosadašnjoj izbornoj kampanji, a gotovo 80% priloga na programu RTV 2 je neutralnog tonaliteta.

Komercijalni PMU

RTV Pink je u dosadašnjoj izbornoj kampanji proglašenim izbornim listama posvetio četiri sata i 29 minuta programa. Na RTV Pink evidentirano je pojavljivanje 3 stranake čije liste nisu proglašene do 27. februara i 11 proglašenih izbornih lista. Izbornim programskim sadržajima ovaj PMU posvetio je oko jedanaest i po sati ili 55% ukupno analiziranog programa, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od devet sati ili oko 44% analiziranog programa. Dominantna tema u dosadašnjoj izbornoj kampanji bila je „kriza u Ukrajini“. Najveći broj priloga, blizu polovine (45,59%), neutralnog je tonaliteta; slede prilozi sa pozitivnim i negativnim tonalitetom sa 28%, odnosno 26%.

Naprogramu Hepi TV zabeleženo je pojavljivanje 5 stranaka, i 12 izbornih lista koje su proglašene do 27. februara. Proglašenim izbornim listama ovaj PMU posvetio je jedanaest sati i 42 minuta ili blizu 47% ukupnog analiziranog programa. Svim izbornim programskim sadržajima posvetio je preko dvadeset sati ili više od 80% ukupnog vremena. Izveštavanju o aktivnostima državnih funkcionera posvetio je četiri sata i 40 minuta ili nešto više od 18% ukupnog analiziranog programskog vremena. Dominantna tema je „kritički prema opoziciji“.

Distribucija tonaliteta u dosadašnjoj izbornoj kampanji je približna, sa nešto više od 36% na prvom mestu su prilozi negativnog tonaliteta, blizu 35% je neutralnog i 29% pozitivnog tonaliteta.

TV B92 izbornoj kampanji posvetila je sedamnaest sati i 32 minuta ili nešto više od 63% od ukupnog anliziranog programa. Zabeleženo je pojavljivanje jedne stranke i jednog političkog pokreta, kao i 11 izbornih lista koje su proglašene do 27. februara. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je deset sati ili 36% analiziranog programa. Dominantna tema je „kritički prema opoziciji“. Zabeležen je izbalansiran, odnosno, približno isti broj priloga u svim tonalitetima: neutralnog 36,59%, negativnog 33,95%, i pozitivnog 29,46%.

TV Prva izbornoj kampanji posvetila do sada skoro četiri sata ili 54,38% ukupnog analiziranog programa. Zabeleženo je prisustvo dve stranke i dva politička pokreta čije liste nisu proglašene do 27. februara, i 11 proglašenih izbornih lista. Državnim funkcionerima ovaj PMU u dosadašnjem izbornom periodu posvetio je tri sata i 20 minuta ili 45,62% ukupnog analiziranog programskog vremena. Dominantna tema je „kriza u Ukrajini“. Gotovo dve trećine objavljenih priloga je neutralnog tonaliteta, zatim slede prilozi pozitivnog sa 22,49% i negativnog sa 13,89%.

Kablovski PMU

TV N1 izbornoj kampanji posvetila je 42 sata ili 92,33% svog ukupnog analiziranog programa; od toga 11 sati proglašenim izbornim listama (24,22%). Blizu 60% od ukupnog analiziranog programskog vremena, ili oko 26 sati, pripalo je analitičarima i drugim učesnicima izborne kampanje, dok je aktivnostima državnih funkcionera ovaj PMU posvetio tri i po sata ili 7,67% ukupnog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje 11 stranaka i političkih pokreta kojima nisu proglašene izborne liste do 27. februara, i 11 proglašenih izbornih lista. U dosadašnjoj izbornoj kampanji na programu TV N1 dominira tema „negativno o Aleksandru Vučiću“, a druga po zastupljenosti je „kritika vlasti“ i zajedno su zastupljene sa više od 20 sati ili 44,27% ukupnog analiziranog programa. Više od dve trećine svih priloga – 68,85% je negativnog tonaliteta.

TV Nova S izbornoj kampanji posvetila je nešto više od 27 sati programa. Proglašene izborne liste imale su učešće od 9 sati, a analitičarima i ostalim učesnicima kampanje pripalo je 14 i po sati, ili više od polovine ukupnog analiziranog programa (51,50%). Zabeleženo je pojavljivanje 14 stranaka i političkih pokreta kojima nisu proglašene izborne liste do 27. februara, i 12 proglašenih lista kojima je PMU posvetio oko devet sati ili 32,43% ukupnog analiziranog programskog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera Nova S posvetila je 56 minuta ili 3,35%. Sa više od 35% dominira tema „kritika vlasti“, dok je zabeleženo najviše priloga negativnog tonaliteta – 53,68%.

Al Jazeera posvetila je izbornoj kampanji nešto više od šest sati svog programa. Analitičarima i ostalim učesnicima kampanje pripalo je blizu dva i po sata ili 25,07%. Zabeleženo je pojavljivanje pet lista koje su proglašene do 27. februara i njima je PMU posvetio nešto manje od 4 sata programa ili 38,48%. Aktivnosti državnih funkcionera bile su zastupljene sa nešto više od tri i po sata ili 36,45% ukupnog analiziranog programskog vremena. Dominantna tema je „kritika vlasti“. Više od polovine (54,18%) priloga je negativnog tonaliteta.

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetila nešto više od trideset šest sati. Više od trećine ukupnog programskog vremena pripalo je analitičarima i ostalim učesnicima izborne kampanje – 37,57%. Zabeleženo je pojavljivanje jedne stranke koja nije proglasila listu do 27. februara i četiri proglašene izborne liste kojima je bilo posvećeno dvadeset sati i 33 minuta ili 52,21% od ukupnog analiziranog programa. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je tri sata i 16 minuta ili 8,31% ukupnog vremena. Dominantna tema je „socijalna politika, zdravstvo“ kojoj je PMU posvetio blizu trećine svog analiziranog programa. Najveći broj priloga zabeležen je u negativnom tonalitetu: dvadeset devet sati i 32 minuta ili 75,03% u odnosu na ukupni analizirani program.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1039/Rem_logo.png
Back to top