Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje Saveta REM-a povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM-a o izbornoj kampanji

Saopštenje Saveta REM-a povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM-a o izbornoj kampanji

U vezi sa netačnim i tendencioznim naslovima koji su plasirani u nekim medijima o četvrtom izbornom izveštaju REM-a o toku izborne kampanje za period 15.02. do 13.03.2022. godine, gde se navodi da su „Aleksandar Vučić i SNS najzastupljeniji na svim televizijama“, Savet REM-a sa indignacijom odbacuje sve pokušaje da se izveštajima REM-a manipuliše u izbornoj kampanji, nezavisno od toga koji je politički akter u pitanju.

Osnovni izvodi iz IV preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Osnovni izvodi iz IV preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Četvrti presek praćenja toka izborne kampanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika za period od 15. februara do 13. marta do kada je bio rok za podnošenje izbornih lista.

Četvrti presek donosi i prve podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 13. martom.

Luksemburško nezavisno regulatorno telo (ALIA) izreklo kaznu SPORT KLUB 1

Luksemburško nezavisno regulatorno telo (ALIA) izreklo kaznu SPORT KLUB 1

Luksemburško nezavisno regulatorno telo ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel) postupajući po prijavi Saveta Regulatornog tela za elektornske medije izreklo je kaznu pružaocu medijske usluge United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 zbog emitovanja oglasne poruke u kojoj su korišćene nacističke oznake.

Saopštenje povodom trećeg izbornog preseka

Saopštenje povodom trećeg izbornog preseka

U trećoj nedelji nadzora izborne kampanje nastavljen je trend medijskog izveštavanja iz prethodne, uslovljen krizom u Ukrajini. Na programima većine PMU to se odrazilo kako na izveštavanje o učesnicima izborne kampanje gde je tema „kriza u Ukrajini“ dobila mnogo veću zastupljenost, tako i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji. I pored toga, na većini programa PMU, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista.

Savet REM-a usvojio treći izborni presek za period 15.02.2022. – 06.03.2022.

Savet REM-a usvojio treći izborni presek za period 15.02.2022. – 06.03.2022.

Savet REM-a usvojio je na 420. vanrednoj sednici Izveštaj za period: 15.02.2022 – 06.03.2022. o praćenju toka izborne kampanje za republičke i lokalne izbore (III presek).

U trećoj nedelji nadzora izborne kampanje nastavljen je trend medijskog izveštavanja iz prethodne, uslovljen krizom u Ukrajini. Na programima većine PMU to se odrazilo kako na izveštavanje o učesnicima izborne kampanje gde je tema „kriza u Ukrajini“ dobila mnogo veću zastupljenost, tako i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji. I pored toga, na većini programa PMU, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista. 

Saopštenje povodom drugog izbornog preseka

Saopštenje povodom drugog izbornog preseka

Tokom drugog perioda nadzora izborne kampanje počela je kriza u Ukrajini, što je doprinelo promeni prioriteta u medijskom izveštavanju i značajno preoblikovalo dominantne teme učesnika izborne kampanje na programima predmetnih PMU. Tema „kriza u Ukrajini“ uticala je i na povećanje vremena koje je većina pružalaca medijskih usluga posvetila aktivnostima državnih funkcionera. I pored toga, na većini programa PMU koji su u nadzoru, zabeležen je porast zastupljenosti izbornih lista.

Savet REM-a usvojio drugi izborni presek za period 15 – 27. februara

Savet REM-a usvojio drugi izborni presek za period 15 – 27. februara

Savet REM-a usvojio je na 419. vanrednoj sednici Izveštaj za period: 15.02.2022 – 27.02.2022. o praćenju toka izborne kampanje za republičke i lokalne izbore (II presek).

Tokom drugog perioda nadzora izborne kampanje počela je kriza u Ukrajini, što je doprinelo promeni prioriteta u medijskom izveštavanju i značajno preoblikovalo dominantne teme učesnika izborne kampanje na programima predmetnih PMU. I pored toga, na većini programa PMU koji su u nadzoru, zabeležen je porast zastupljenosti izbornih lista.

Saopštenje povodom Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 20.02.2022. godine (prvi presek)

Saopštenje povodom Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje za republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 20.02.2022. godine (prvi presek)

Nadzor obuhvata 24 sata programa predmetnih PMU tokom svakog dana trajanja izborne kampanje i obuhvata sve objavljene programske sadržaje. Dakle, radi se o tzv. potpunom ili celovitom nadzoru.

Prvi presek obuhvata vremenski interval od prvih šest dana izborne kampanje, te svako pojavljivanje učesnika izborne kampanje ili funkcionera na programu predmetnog PMU može na značajan način da utiče na uvećanje iskazanih procenata. Stoga skrećemo pažnju stručnoj i najširoj javnosti, te političkim akterima, da ne izvode eksplicitne zaključke na osnovu malog uzorka koji se odnosi na sam početak izborne kampanje. Preciznija slika toka izborne kampanje može se očekivati tek obuhvatanjem više dana nadzora programa.

Saopštenje povodom drugog izveštaja o političkom pluralizmu

Saopštenje povodom drugog izveštaja o političkom pluralizmu

Savet REM usvojio je drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga 16.01.2022 – 31.01.2022.

Izveštaji ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga kao i na razlike u njihovim uređivačkim politikama.

Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio drugi izveštaj o političkom pluralizmu

Savet REM-a usvojio je 10.02.2022. godine drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga „Politički pluralizam“ za period 16.01.2022 – 31.01.2022.

Dosadašnji izveštaji ukazuju na trendove u vezi sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga.

U drugom preseku zabeleženo je prisustvo većeg broja analitičara ali se beleži i porast učešća političkih stranaka i pokreta.

Usvojeno više dokumenata u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom
Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na sednici održanoj 28. decembra 2021. godine izrekao je dve mere upozorenja pružaocima medijskih usluga TV Pink i Nacionalnoj Happy TV.

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Oglasna poruka kompanije Rio Tinto nije u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na 406. vanrednoj sednici, razmatrao je sadržaj oglasne poruke kompanije Rio Tinto povodom obaveštenja više nevladinih organizacija u kome se traži zabrana prikazivanja navedene oglasne poruke. Savet je razmatrajući sve okolnosti u vezi sa oglasnom porukom kao i izveštaj stručne službe, utvrdio da u oglasnoj poruci kompanije Rio Tinto nisu uočeni elementi koji bi bili u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju te doneo odluku da nema mesta pokretanju postupka za izricanje mera. Polazeći od zakonskih propisa, ne postoje prepreke da se oglasna poruka kompanije Rio Tinto objavljuje na programima pružalaca medijskih usluga.

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Odluka Saveta REM povodom prijave BIRODI-ja

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj 406. vanrednoj sednici, razmatrao je prijave Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) u kojima se ukazuje na ugrožavanje opšteg interesa, a time i na navodno kršenje člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima od strane PMU TV PINK i JMU RTS.

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Odluka o predlaganju 6 članova Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje, koje je formirano u skladu sa Završnim dokumentom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima i konkretnim merama za unapređenje izbornog procesa u Republici Srbiji, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na drugoj hitnoj sednici u 2021. godini, održanoj 15. oktobra 2021. godine, doneo odluku kojom se za članove Privremenog nadzornog tela predlažu:

Back to top