Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Obaveštenje o isključenju TA objava

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava saobraćajne policije sprovelo je testiranje specijalnog sistema za obaveštavanje vozača u slučaju saobraćajne nezgode ili prepreke na putevima u Republici Srbiji i utvrdilo da na određenim deonicama nije moguć prijem tog signala jer pojedini pružaoci medijske usluge radija nisu isključili uređaje kojima ometaju emitovanje takvih informacija.

Ne znate šta radite

Kampanja se zahuktala. Količina lažnih vesti o radu Regulatornog tela za elektronske medije raste eksponencijalno, i gotovo je nemoguće pojedinačno odgovoriti na sve što se raznim kanalima emituje.

I Kajri Irving je ukapirao

Odgovor Saveta REM-a na tekst CINS-a pod naslovom „REM potvrdio pisanje CINS-a", objavljenog dana 30.08.2019. godine

Odgovor Saveta na tekst CINS-a

Odgovor na tekst CINS-a pod naslovom „Tajni izveštaj REM-a: Televizije pred izbore u službi Vučića“, objavljenog dana 29.08.2019. godine

REM potpisao Protokol o sistemu obaveštavanja na putevima u Srbiji

Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, JP „Putevi Srbije“, JP „Emisiona tehnika i veze“ i Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije potpisali su danas Protokol o saradnji, prema kojem se uređuje način obaveštavanja javnosti o stanju na svim važnijim državnim putevima u Republici Srbiji.

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

Grupa evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA) koja okuplja visoke predstavnike nacionalnih nezavisnih regulatornih tela u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga održala je dana 20. juna 2019. godine u Bratislavi, 11. sastanak ERGA.

Pokrenuta dva postupka protiv TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 13.06.2019. godine doneo odluku o pokretanju dva postupka za izricanje mera protiv TV Pink zbog sadržaja prikazanih u emisijama "Zadruga" i "Amidži šou".

Back to top