Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Odluke sa 217. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 10. juna 2020. godine, Nacionalnoj Happy TV izrekao meru privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja emisije „Goli život“ u trajanju od 7 (sedam) dana i meru upozorenja zbog emitovanja programskog sadržaja u emisiji „Dobro jutro, Srbijo!“. Mere su izrečene zbog povrede odredbi člana 50. i 51. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, govora mržnje i povrede ljudskog dostojanstva.

Odluka Saveta povodom političke oglasne poruke (spota) Srpske napredne stranke

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 01. juna 2020. godine utvrdio da je politička oglasna poruka Srpske napredne stranke, u kojoj predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4-5 godina, koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, u trajanju od 55 sekundi, a koji je prikazan na programima više pružalaca medijskih usluga, u suprotnosti sa članom 24. stav 4. Pravilnika o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

OBAVEŠTENJE u vezi sa novom oglasnom porukom za „Zaječarsko pivo“

Na programima pružalaca medijskih usluga uočeno je emitovanje oglasnih poruka za alkoholno piće – „Zaječarsko pivo“ u trajanju od 25 sekundi. Oglasna poruka sadrži sledeći izgovoreni tekst:

„Nazdravimo svima nama! Jer ujedinjeni pokazujemo hrabrost i humanost. Jer svoje domove svakog dana ulepšavamo. Jer stičemo nove i uvek nađemo način da obradujemo stare prijatelje. Jer se svakog dana dajemo za naše najmilije i našu zemlju. Nazdravimo uz „Zaječarsko“! Zaslužili smo!“

Obaveštenje o emitovanju spotova

Tokom trajanja vanrednog stanja državni organi i drugi nosioci javne vlasti nisu u obavezi da traže mišljenje Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa spotovima o merama, aktivnostima i kampanjama koje se preduzimaju radi zaštite od korona virusa (Kovid – 19) i spadaju u javna saopštenja na osnovu člana 36. stav 1. tačke 5) Zakona o oglašavanju:

Obaveštenje o radu REM tokom trajanja vanrednog stanja


Obavezujućom Instrukcijom Vlade Republike Srbije od 23. marta 2020. godine, preporučeno je da se ograniči ulazak i obavljanje svih poslova u prostorijama Regulatornog tela za elektronske medije na adresi: Trg Nikole Pašića br. 5 u Beogradu.
REM će, u vreme vanrednog stanja, postupati samo po hitnim predmetima koji ne trpe odlaganje u odlučivanju. Hitnim predmetima smatraće se primena svih odluka organa javne vlasti u cilju suzbijanja epidemije.
S tim u vezi, molimo sve pružaoce medijskih usluga i zainteresovana lica da svoje eventualne zahteve iz delokruga nadležnosti Regulatora, a za vreme vanrednog stanja, upućuju putem elektronske pošte na zvaničnu mail adresu office@rem.rs

Regulatorno telo za elektronske medije

Odluka o odlaganju plaćanja naknade

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici odžanoj 23.03.2020. godine doneo odluku o odlaganju plaćanja naknada za pružanje medijske usluge PMU koje dospevaju u periodu mart-maj 2020. godine, a koji za to podnesu zahtev.

Saopštenje za medije

U skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19, Savet Regulatornog tela za elektronske medije upozorava sve pružaoce medijskih usluga u Republici Srbiji na sledeće:

  • da je svaki pružalac medijske usluge dužan da hitno prenese saopštenja organa javne vlasti koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine;
  • da u izveštavanju obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje, a da naročito i odgovorno povede računa o sprečavanju širenja dezinformacija, posebno onih u vezi sa pitanjima javnog zdravlja;
  • da ne prikazuje programske sadržaje koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i maloletnika;
  • da poštuju zakonske obaveze u vezi sa dostojanstvom ličnosti i pravom na privatnost.

Operatore elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja obaveštavamo da medijske usluge sa uslovnim pristupom, za koje im je izdata dozvola, ne učine dostupnim maloletnicima.
Izveštavanje o izuzetnoj pretnji po zdravlje predstavlja višestruki izazov za novinare i urednike svih elektronskih medija. Savet, zbog toga, poziva sve medijske profesionalce da se pridržavaju najviših etičkih i profesionalnih standarda u izveštavanju tokom vanrednog stanja.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije

Obaveštenje javnim medijskim servisima (RTS i RTV) i komercijalnim pružaocima medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću

Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaveštava javne medijske servise (RTS i RTV) i komercijalne pružaoce medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću da je potrebno da, u skladu sa članom 52. Zakona o elektronskim medijima i članom 9. Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom, učini dostupnim sva saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na korona virus (COVID-19) putem otvorenih titlova ili srpskog znakovnog jezika.

Back to top