Navigacija

Goran Petrović zamenik predsednika Saveta

Rođen 20. 08. 1956. godine u Kragujevcu.
Završio Prvu kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu, prirodno-matematički smer.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Položio je državni ispit za rad u organima državne uprave.
Novinarstvom počinje da se bavi kao student i jedan je od pokretača osnivanja lista „POGLEDI“, glasila studenata u to vreme Univerziteta „Svetozar Marković“ u Kragujevcu.
Po završetku studija, u periodu 1982-1993. godine, novinar je i jedan od urednika ovog lista, koji je 1990. godine štampan u tiražu od preko 200.000 primeraka, sa jasno profilisanom demokratskom opcijom nacionalne orijentacije.
Objavljivao je u „Književnim novinama“ i „Književnoj reči“.
Više godina uređivao i vodio autorsku radio emisiju „Hronika najavljene smrti“ na „Drugoj boji“ JP „Radio-televizija Kragujevac“, čiji je jedan od osnivača 1997. godine.
U periodu 1997-2000. godine radio kao autor i voditelj serijala pod nazivom „Informativni razgovor“ na televiziji Kragujevac.
Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, 31. marta 2011. godine ("Službeni glasnik RS" br. 23/2011), a reizabran je 27.12.2016. godine. ("Službeni glasnik RS" br. 106/2016)
Maja 2014. godine Odlukom Saveta izabran za zamenika predsednika Republičke radiodifuzne agencije. 
Od februara 2016. godine Odlukom Saveta Regulatornog tela za elektronske medije preneta su mu prava i obaveze predsednika Saveta, do izbora predsednika.

 

Kao diplomirani pravnik obavljao je više različitih funkcija:

  • Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove u Zdravstvenom centru „dr Mihajlo Ilić“ u Kragujevcu,
  • Pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove u Apotekarskoj ustanovi Kragujevac,
  • Načelnik Odeljenja za imovinu u Gradskoj upravi za imovinu grada Kragujevca,
  • Načelnik Gradske uprave za imovinu grada Kragujevca,
  • Načelnik Gradske uprave za investicije i razvoj grada Kragujevca.

Sa uspehom je završio:Međunarodnu letnju školu “Health-Care Managment” 2003. i 2002. godine, u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
program: ECPD International Postgraduate Program “Primary Prevention of Addictive Diseases” 2003. godine, u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
program „Menadžment u zdravstvu III“ 2004. godine, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu – Institut za menadžment,
Otac je dva sina.

Back to top