Navigacija

Javne nabavke

Postupak javnih nabavki unutar Regulatornog tela za elektronske medije uređen je Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javnih nabavki koji je donet u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Sl.glasnik RS“ br.106/13) i Zakona o elektronskim medijima, a na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Godišnji plan javnih nabavki za tekuću godinu donosi se u roku od 15 dana od dana usvajanja finansijskog plana od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Usvojen Godišnji plan javnih nabavki, izmene i dopune plana objavljen je na Portalu javnih nabavki.


Javne nabavke za 2020. godinu:

Javna nabavka dobara - gorivo

Javna nabavka usluga - usluge nabavke avionskih karata i hotelskog smeštaja u inostranstvu za potrebe obavljanja delatnosti

Javna nabavka usluga - usluge čišćenja poslovnih prostorija

- Javna nabavka usluga - usluge osiguranja

- Javna nabavka usluga - usluge održavanja i dorade softvera za monitoring

 


Arhiva javnih nabavki

 
Back to top