Navigacija

Arhiva javnih rasprava


Program javne rasprave o Nacrtima 3 pravilnika

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje PROGRAM JAVNE RASPRAVE 1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih...

Program javne rasprave o Nacrtima 6 pravilnika

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje PROGRAM JAVNE RASPRAVE 1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih...

Back to top