Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtima 6 pravilnika

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrtima Pravilnika o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama, Pravilnika o postpuku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa, Pravilnika o postpuku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva, Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje. (u daljem tekstu: Nacrti pravilnika)

2. Javna rasprava o Nacrtima pravilnika sprovodi se u periodu od 20. marta do 06. aprila 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u:

- Nišu, 23.03.2015.godine, Stanoja Bunuševca bb (Niški kulturni centar) u 11 časova

- Beogradu 24.03.2015. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5,  IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

- Subotici, 27.03.2015.godine, trg cara Jovana Nenada 15 (Otvoreni univerzitet) prvi sprat, sala 212 u 12 časova.

3. Tekst Nacrta podzakonskog akta biće postavljeni 20. marta 2015. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

5. Konačan tekst Nacrta pravilnika biće objavljen 20. aprila 2015. godine.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović, s.r.

Back to top