Navigacija

Javni konkurs za 2018. godinu

Javni konkurs za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa 

Javni konkurs za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

poslednji rok za podnošenje dokumentacije na Javni konkurs je do dana 26.06.2018.godine

Izjava

Prijava na javni konkurs

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa objavljena je dana 11.05.2018. godine u Službenom glasniku RS, br. 37.

Nakon objavljivanja Dopune Javnog konkursa, poslednji rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do dana 10. jula 2018. godine.

Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje radio programa za nacionalno područje, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Lista lica koja su stekla pravo na pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa objavljena je u "Sl.glasniku RS" broj 18/2019

Savet Reulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 28.11.2019.godine doneo Rešenje kojim se odbijaju prijave podnosilaca Radiodifuzno preduzeće Studio B d.o.o. Beograd, Radiotelevizija BK telecom d.o.o. Beograd i Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije.

Back to top