Navigacija

Saglasnost za promenu vlasničke strukture

 1. Rešenje-promena vlasničke strukture Hype Production d.o.o., Beograd 05-1793/21-2
 2. Rešenje-promena vlasničke strukture RTV Aldi d.o.o., Preševo 05-1293/21-5
 3. Rešenje-promena vlasničke strukture HIFI d.o.o., Beograd 05-1330/21-2
 4. Rešenje-promena vlasničke strukture RTV Bujanovac d.o.o., Bujanovac 05-1264/21-2
 5. Rešenje-promena vlasničke strukture RTV Vrnjačka Banja d.o.o., Vrnjačka Banja 05-1209/21-2
 6. Rešenje-promena vlasničke strukture MM Promenada d.o.o., Batočina 05-847/21-2
 7. Rešenje-promena vlasničke strukture MM Promenada d.o.o., Batočina 05-288/21-2
 8. Rešenje-promena vlasničke strukture VTV d.o.o., Subotica 05-182/21-3
 9. Rešenje-promena vlasničke strukture Laser Vision d.o.o., Svrljig 05-1948/20/21-5
 10. Rešenje-promena vlasničke strukture RTV Stara Pazova d.o.o., Stara Pazova 05-174/21-3
 11. Rešenje-promena vlasničke strukture F kanal d.o.o., Zaječar 05-294/21-4
 12. Rešenje-promena vlasničke strukture Matrix D d.o.o., Čačak 05-57/21-6
 13. Rešenje-promena vlasničke strukture Rimi Media Group d.o.o., Beograd 05-57/21-5
 14. Rešenje-promena vlasničke strukture Radio Seven d.o.o., Niš 05-57/21-4
 15. Rešenje-promena vlasničke strukture RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje 05-2197/20/21-4
 16. Rešenje-promena vlasničke strukture Happy TV d.o.o., Beograd 05-1987/20/21-2
 17. Rešenje-promena vlasničke strukture Info centar d.o.o., Tutin 05-2283/20-2
 18. Rešenje-promena vlasničke strukture Televizija Istok d.o.o., Beograd 05-1585/20-5
 19. Rešenje-promena vlasničke strukture Laguna Etar d.o.o., Beograd 05-1714/20-4
 20. Rešenje-promena vlasničke strukture Medijski centar Radio Kometa-Klik d.o.o., Bor 05-1402/20-4
 21. Rešenje-promena vlasničke strukture GMS international d.o.o., Beograd 05-1395/20-2
 22. Rešenje-promena vlasničke strukture Radio Active d.o.o., Bečej 05-599/20-4
 23. Rešenje-promena vlasničke strukture Zogaks d.o.o., Gornji Milanovac 05-219/20-5
 24. Rešenje-promena vlasničke strukture Kiss d.o.o. Lazarevac 05-788/20-2
 25. Rešenje-promena vlasničke strukture Kitchen TV d.o.o. Beograd 05-289/20-3 (Rešenje o poništaju rešenja i saglasnost za promenu vlasničke strukture 05-289/20-8)
 26. Rešenje-promena vlasničke strukture Media Advertising d.o.o. Beograd 05-556/20-4
 27. Rešenje-promena vlasničke strukture Televizija Telemark d.o.o. Čačak 05-557/20-6
 28. Rešenje-promena vlasničke strukture Duga Skay-RTV Duga d.o.o. Požarevac 05-288/20-2
 29. Rešenje-promena vlasničke strukture Lotel d.o.o. Loznica 05-227/20-2

Arhiva Rešenja kojima je data saglasnost na planiranu promenu vlasničke strukture

Back to top